Hoe is de wijkaanpak tot stand gekomen?

  • logo meent aardgasvrijEind 2017 vonden de eerste bewonersbijeenkomsten in de Hilversumse Meent plaats. Tijdens deze drukbezochte avonden informeerden we de bewoners over de verkenning die we in de Meent starten en konden bewoners vertellen wat zij hierbij belangrijk vinden.
  • In 2018 is een klankbordgroep, waarin per straat twee bewoners zitten, opgericht. Samen met deze bewoners zijn uitgangspunten voor de wijkaanpak benoemd.  
  • Vervolgens is de wijk bestudeerd. Daarbij keken we onder meer naar het aantal woningen, het gas- energieverbruik en kregen we inzicht in de energielabels en de huidige energie-infrastructuur.
  • Verschillende warmteopties zijn onderzocht om erachter te komen welke van deze methodes goed bij de Meent passen. Daardoor hebben we inmiddels een beeld van de opgave en de mogelijke oplossingen.
  • Bovenstaande punten hebben eind 2018 geresulteerd in de wijkaanpak voor een aardgasvrije Meent. Deze aanpak gebruiken we de komende jaren als een routekaart, waarbij we ruimte houden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.