De onderzochte warmteopties

logo meent aardgasvrijAardgas gebruiken we om woningen en water te verwarmen en om mee het koken. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij en die uitstoot wil Nederland terugdringen. Dit betekent dat we op zoek moeten gaan naar alternatieve energiebronnen die ervoor zorgen dat we kunnen koken en warme woningen hebben. De werkgroep heeft vijf opties onderzocht:

1. All-electric

Een warmtepomp op stroom zorgt voor de verwarming van de woning en voor warm water. Omdat er meer elektriciteit wordt gebruikt, is een verzwaring van het elektriciteitsnet noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar een duurzame opwekking van stroom. Degelijke isolatie van de woning is zeer belangrijk bij de optie all-electric, net als een goede ventilatie.

2. Zonnewarmte

Zonnecollectoren slaan warmte op in de bodem om daarmee op een later moment de woning te kunnen verwarmen. Deze optie wordt nog niet veel gebruikt en kent daarom haken en ogen.

3. Biobrandstof

Een houtpalletkachel of biomassaketel verwarmt de woning door middel van biomassa. Dit betekent dat alle woningen een dergelijke kachel of ketel moeten hebben. Daarnaast zorgt de verbranding van hout voor een extra uitstoot van fijnstof in de wijk, wat van invloed is op de luchtkwaliteit.

4. Warmtenet

Afhankelijk van de isolatie krijgen woningen een hoge-temperatuurwarmtenet of een lage-temperatuurwarmtenet. Dit net verwarmt uit restwarmte en/of andere bronnen. Nadeel is dat de omgeving van de Hilversumse Meent geen restwarmtebronnen, zoals een groot ziekenhuis of afvalverbrandingscentrale, kent.

5. Future gas

De al bestaande aardgasleidingen worden gebruikt voor synthetisch gas en/of biogas. Woningen kunnen hun eigen cv-ketel behouden. Deze optie staat of valt met de aanwezigheid van dergelijk gas in de buurt, wat in de Meent niet het geval is.

Conclusie

Na uitgebreid onderzoek lijkt All-electric de meest voor de hand liggende alternatieve energiebron voor de Hilversumse Meent. Mede omdat deze optie op verschillende manieren is uit te voeren. De werkgroep bekijkt een oplossing waarbij een grote centrale warmtepomp met een hoge-temperatuur warmtenet wordt gebruikt, een oplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van een collectief lage-temperatuurwarmtenet en het installeren van individuele warmtepompen per gebouw. Het huidige elektriciteitsnet biedt enige ruimte, waardoor All-electric oplossingen technisch goed inpasbaar lijken in de wijk.