Programma Aardgasvrije Wijken: de weg ernaar toe

De Hilversumse Meent is de eerste bestaande wijk in Hilversum waar de gemeente begon met verkennen wat de mogelijkheden zijn om aardgasvrij te wonen. In 2018 hebben we hiervoor een wijkaanpak Hilversumse Meent Aardgasvrij gemaakt. In deze aanpak staat welke stappen nodig waren om aardgas te vervangen voor andere, duurzame energiebronnen. Voor het maken van de wijkaanpak hebben we samen met een klankbordgroep, bestaande uit bewoners, uitgangspunten opgesteld. Daarnaast hebben we de woningen in de wijk bestudeerd en zijn verschillende warmteopties onderzocht.  Ook hebben we praktijkervaring opgedaan en koplopers ondersteund bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun woning. De volledige wijkaanpak kunt u opvragen via meentaardgasvrij@hilversum.nl

Eind 2019 kwam er een oproep vanuit het Rijk binnen om een voorstel in te dienen voor de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dit was een prachtige kans voor de Meent om grotere stappen te kunnen maken met het verduurzamen van woningen. Daarom was er besloten een aanvraag te doen hiervoor. Eind oktober 2020 hoorde we het mooie nieuws dat de Hilversumse Meent, samen met slechts 18 andere gemeenten, mee mocht doen aan de tweede ronde van het PAW.

Wat is het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)?

Nederland wil stoppen met het gebruik van aardgas in 2050. We gaan met duurzame warmtebronnen koken en onze huizen verwarmen. Deze energietransitie is een grote opgave. Het Rijk heeft het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) opgericht om gemeenten en betrokken partijen hierbij te ondersteunen en van elkaar te leren. Welke aanpak werkt het beste? Hoe kunnen betrokken partijen en bewoners het beste samenwerken? Welke problemen kunnen voorkomen en hoe kunnen we die oplossen?

Het PAW bestaat uit een Kennis- en Leerprogramma en de rijksbijdragen voor gemeenten. Zo zorgt het Rijk ervoor dat gemeenten samen met de betrokken partijen steeds meer woningen en meer wijken aardgasvrij kunnen maken. Gemeente Hilversum heeft 4,5 miljoen ontvangen voor de Hilversumse Meent. Met deze middelen kunnen we voor 600 woningen in het noordelijk deel van de Meent 600 woningen de onrendabele top betalen. Verduurzamen van woningen kost geld. Een deel verdient u terug omdat de energierekening lager wordt. Een deel van het aardgasvrij maken verdient u niet terug. Met de rijksbijdrage kunnen we deze zogenaamde onrendabele top betalen. Meer informatie over het PAW vindt u op aardgasvrijewijken.nl.

De PAW-aanvraag

De leden van werkgroep Meent Aardgasvrij hebben de aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken samen opgesteld. Hierin staat een concept-uitvoeringsplan voor het noordelijk deel van de Hilversumse Meent. De aanvraag voor het PAW vindt u op de website van de Rijksoverheid.