Onderzoeken en deelprojecten

Op deze pagina vindt u informatie over de onderzoeken en deelprojecten van het project Meent Aardgasvrij. Heeft u een vraag over een van de onderzoeken? Stuur een mail met uw vraag naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Verdiepende warmteoptie-analyse

In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar hoe we onze huizen kunnen verwarmen als er geen aardgas meer is: een warmteoptie-analyse. In 2021 hebben we dit onderzoek geactualiseerd. Een denktank van 30 bewoners heeft meegewerkt aan en meegedacht over het onderzoek. De conclusies van de regiegroep over
de warmteoptie-analyse leest u in dit document: conclusies warmteoptie-analyse (pdf, 503 kB).

Het hele rapport met de resultaten van de warmteoptie-analyse kunt u opvragen door een mail te sturen naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Onderzoek naar lagere temperatuur in cv-ketel

We hebben in de Meent onderzoek gedaan naar het niveau van isolatie en de gebruikte technieken in de woningen. We weten nu veel. Maar we hebben ook nog wel wat vragen. Een belangrijke vraag is: zijn de woningen ook met een lagere temperatuur comfortabel te verwarmen? Als we dat weten, kunnen we beter inschatten hoeveel isolatie nodig is.

Daarom hebben we in de winter van 2020-2021 met 16 bewoners uit de Hilversumse Meent getest of het mogelijk is de woning te verwarmen met een lage temperatuur. Normaal gesproken verwarmt de cv-ketel water op tot 70 à 80 graden om het huis te verwarmen. Bij 16 woningen is de cv-ketel op 55 graden gezet. Hierdoor verbruik de cv-ketel minder aardgas. De deelnemers hebben ook een slimme thermostaat gekregen. Op basis van de data van deze thermostaat heeft onderzoeksbureau de WarmteTransitieMakers onderzocht of de ingestelde binnentemperatuur werd gehaald en hoe lang dat duurde. Ook hebben de bewoners regelmatig vragen beantwoord over hoe comfortabel zij hun woning vonden.

Resultaten

Over het algemeen lijkt het mogelijk om de woningen met de huidige isolatie en verwarmingsinstallatie te verwarmen op een lage temperatuur. Ongeveer de helft van de bewoners gaf aan geen verschil in comfort te merken. Voor een aantal bewoners werd het wel onacceptabel kouder in de woningen. Bij twee woningen bleek iets anders in de installatie mis te zijn, waardoor het veel kouder werd. De opwarmtijd van de woningen verschilde erg. Ook konden we de gegevens niet vergelijken met woningen die wel op hoge temperatuur verwarmde. Hierdoor is het lastig om conclusies te trekken. Met enige voorzichtigheid kunnen we zeggen dat het waarschijnlijk mogelijk is de woningen in de Meent met de huidige isolatie en verwarmingsinstallatie op een lage temperatuur te verwarmen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Andere wijken die deelnemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken hebben dit onderzoek ook uitgevoerd. We delen de resultaten daarom met het landelijke netwerk. Het landelijke netwerk gaat een vergelijking maken tussen de gevonden resultaten. Als blijkt dat we hieruit wel stevige conclusies kunnen trekken, dan voeren het onderzoek niet opnieuw uit. Kunnen er geen conclusies worden getrokken? Dan starten we het onderzoek komende winter opnieuw op. De geleerde lessen uit het vorige onderzoek nemen we mee, zodat we het onderzoek beter kunnen uitvoeren.

Bent u benieuwd naar het volledige rapport met resultaten? Dit kunt u opvragen via meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Waarom een lagere temperatuur?

De meeste woningen worden verwarmd met een cv-ketel op aardgas. De cv-ketel warmt het water dat naar de radiatoren gaat op tot 70 à 80 graden. In de toekomst is er geen aardgas meer beschikbaar. We moeten op zoek naar alternatieve warmtebronnen- en systemen. De meeste alternatieven werken niet met hoge, maar met lage temperaturen. Er stroomt dan dus geen water van 80 graden, maar bijvoorbeeld van 50 à 60 graden naar de radiatoren of andere verwarmingselementen. Als de woning goed geïsoleerd is, kun je hiermee je huis heel comfortabel verwarmen. De vraag die wij hebben is: hoeveel isolatie is er nu eigenlijk nodig om met lagere temperatuur de woning te verwarmen? Wat is de ideale balans? Daarom hebben we dit onderzoek uitgevoerd.

 

Verduurzamen met oog voor beschermde diersoorten

In Hilversum kom je heel veel verschillende dieren tegen. Ze leven met ons samen, in onze tuinen en huizen. De gemeente Hilversum wil deze dieren voldoende ruimte geven. Als we onze huizen verduurzamen, halen we vaak onbewust verblijfplaatsen voor dieren weg. Vleermuizen en huismussen nestelen zich bijvoorbeeld in spouwmuren en onder de daken. Dit zijn juist de plekken waar je als eerste isolatiemateriaal aanbrengt.

Onderzoek Hilversumse Meent

In de Meent heeft de gemeente Hilversum, samen met provincie Noord-Holland, onderzocht hoe we bij het verduurzamen van onze huizen het beste kunnen omgaan met beschermde diersoorten. Een ecologisch adviesbureau heeft van half mei tot en met half september 2021 onderzocht welke beschermde diersoorten in de wijk voorkomen. Dat zijn de huismus, de gierzwaluw en verschillende vleermuissoorten. Daarnaast is onderzocht wat het verduurzamen van onze woningen betekent voor deze dieren en hoe we het verduurzamen van woningen kunnen benutten om het leefgebied van deze diersoorten te verbeteren.

Het onderzoek naar vleermuizen is ’s nachts en in de vroege ochtend uitgevoerd. Met een speciaal apparaat, een Batdetector, vangt een ecoloog geluiden van vleermuizen op. De ecoloog kijkt ook in de vroege ochtend naar het vlieggedrag van de vleermuizen. Voor het onderzoek naar de nesten van mussen, spreeuwen en gierzwaluwen kijkt de ecoloog waar deze vogels voorkomen. Op die plekken gaat hij op zoek naar nesten.

Diervriendelijk bouwen en de Meent

Diervriendelijk bouwen (ofwel natuurinclusief bouwen) is een manier van duurzaam (ver)bouwen, waarbij rekening wordt gehouden met kleine diersoorten die in en om een woning of gebouw leven. Om bewoners in de Meent te ontzorgen, gaan we voor de buurt verduurzamingsmaatregelen ontwikkelen waarbij de verblijfplaatsen van deze dieren een plek krijgen. In de modelwoningen kunt u dan ook zien hoe dat eruitziet.

Het is wettelijk verplicht om te onderzoeken welk dieren in en om uw huis wonen, als u uw huis gaat verbouwen. Voor het PAW-gebied werken we aan een gebiedsontheffing. Dan hoeven bewoners in het PAW-gebied het niet zelf te regelen en besparen zij op onderzoekskosten.

Woont u niet in het PAW-gebied en wilt u aan de slag met uw woning verduurzamen? Houd dan op voorhand rekening met de aanwezigheid van beschermde diersoorten en bekijk welke diersoorten in en om uw huis leven. Dan kunt u aanvullende maatregelen nemen: hang bijvoorbeeld vleermuiskasten of nestkasten voor vogels op, zodat u deze dieren een andere verblijfplaats kunt bieden.