Resultaten enquête Meent Aardgasvrij

Begin juni hebben ruim 600 bewoners van het noordelijk deel van de Meent, het projectgebied van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), een enquête ontvangen. In deze enquête werd gevraagd naar wat deze bewoners al weten over het project Meent Aardgasvrij, wat hun zorgen zijn, welke kansen zij zien en hoe zij betrokken willen worden bij het project.

Inmiddels zijn de resultaten van deze enquête bekend. Ruim 200 bewoners hebben de enquête ingevuld, waarvan 65% in een koopwoning woont. Meer dan de helft van de huiseigenaren en meer dan de helft van de huurders vindt het verduurzamen van de woning belangrijk. Ruim 40% van de huiseigenaren wil zijn of haar woning nog verder verduurzamen. Een derde van de huiseigenaren geeft aan de woning te willen verduurzamen met middelen uit het PAW. 42% twijfelt hier nog over. Veel huurders maken zich zorgen over de overstap naar aardgasvrij. Die zorgen gaan met name over het hoger worden van de maandlasten.

We hebben een  uitgebreide samenvatting van de resultaten gemaakt. Wilt u het volledige rapport ontvangen? Stuur dan een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.