De koplopers zijn gestart

Ongeveer dertig meentbewoners hebben zich aanmeld voor het koploperstraject. Zij willen hun huis - stapsgewijs of in één keer - aardgasvrijklaar maken of zelfs direct al van het aardgas af.

logo meent aardgasvrijAardgasvrijklaar betekent dat de overstap naar een duurzame energiebron vrij gemakkelijk gemaakt kan worden omdat:

  • de woning goed geïsoleerd is,
  • goed geventileerd is en
  • voorzien is van een lage temperatuurverwarming (LTV). Bij LTV is de aanvoertemperatuur van het water dat gaat naar de radiatoren, vloer- of wandverwarming, maximaal 55 graden Celsius. Bij gewone centrale verwarming kan dat oplopen tot 80 graden. Lees meer over LTV op www.duurzaambouwloket.nl

Met alle koplopers hebben we eerst individueel intakegesprekken gevoerd. Stuk voor stuk leuke en inspirerende gesprekken. We kregen energie van deze enthousiaste meentbewoners. Sommige hebben al flinke stappen gezet met het isoleren van hun woning, andere staan nog aan het begin. Zij zien in dit traject kansen omdat ze begeleid worden: er wordt kennis beschikbaar gesteld en overzicht geboden. Maar zij zijn zich er ook van bewust dat ze een voorbeeld worden voor buurtbewoners met vergelijkbare woningen.

Begeleiding en advies

De koplopers gaan dus komend jaar aan de slag met hun huis. Een bouwexpert kijkt over hun schouder mee bij het maken van een slim verbouwingsplan. Ook zijn er voor hun bijeenkomsten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Veel koplopers vragen ondersteuning bij het selecteren van goede uitvoeringspartijen en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden. Daar adviseren we hun ook over.

Voorbeeld  voor anderen

Het  koploperstraject is bedoeld als voorbeeld voor anderen. We hoeven in de Meent niet voor iedere woning apart een plan te verzinnen. In de wijk staan ongeveer 18 woningtypen. Voor ieder woningtypen willen we een staalkaart maken. Dit is een soort menukaart waarop staat welke maatregelen voor dat type woning nodig zijn om aardgasvrijklaar te worden. Ook geven we inzicht in de kosten en de energiebesparing. De ervaringen die we opdoen met de woningen van de koplopers én het onderzoek van de woningcorporaties, geven informatie voor het maken van deze staalkaarten. Komend jaar houden we u op de hoogte van de ervaringen van de koplopers en de resultaten van het onderzoek.