Koplopers aan het woord

Verduurzamen | Traject

Wie wil zijn huis in een keer of stapsgewijs vergaand verduurzamen? Wie wil van het aardgas af? Die oproep deden we begin 2019. Dertig Meentbewoners reageerden op deze oproep. Afgelopen jaar hebben ze samen met een onafhankelijk bouwadviseur hiervoor plannen gemaakt.

De koplopers zijn een voorbeeld voor anderen. Koplopers Paul-Peter en Rosa vertellen hoe zij dit traject hebben beleefd en wat ze hebben geleerd:

Koploper Peter Paul:

Koploper Rosa: