Stappenplan 2021/2022

Op deze pagina leest u welke stappen we komend jaar gaan nemen. Daarbij levert iedere stap informatie voor de volgende stap. Het betreft een voorlopige planning.

1. Met elkaar in gesprek (mei-oktober 2021)

In deze eerste stap leren we elkaar kennen. Van zowel woningeigenaars als huurders in het projectgebied willen we graag weten wat er leeft. Tijdens deze gesprekken kunt u eventuele wensen en zorgen met ons delen. Die input nemen we mee in het zoeken naar de beste oplossing voor de woningen in het projectgebied. Heeft u vragen over het project of ziet u juist kansen? Vertel het ons!

  • Enquête - juni
    • Bewoners in het projectgebied hebben begin juni een enquête gekregen. Binnenkort vindt u op deze website de resultaten.
  • Straatgesprekken - september

In september gaan we in het projectgebied straatgesprekken organiseren. We horen graag hoe bewoners aankijken tegen het verduurzamen van hun woning en hoe ze willen meedenken en meedoen met dit project. Wij vertellen meer over het project.  De betrokken bewoners in het projectgebied ontvangen in augustus een uitnodiging.
De uitkomsten van de enquête en de gesprekken gebruiken we als startpunt voor het maken van het buurtenergieplan.

2. Energie uit de wijk in beeld (september 2021)

Een aantal bewoners heeft interesse getoond om mee te doen. Na de zomervakantie gaan we kijken of er nog meer bewoners zijn die zich hierbij willen aansluiten.  Met hen onderzoeken we of we een pilot kunnen opstarten: voorlopers die samen een plan gaan maken en echt aan de slag gaan met het isoleren en aardgasvrij maken van hun huis en de overgang naar een alternatieve warmtevoorziening. Kennis die we hierbij opdoen, delen we en gebruiken we voor het buurtenergieplan. Natuurlijk is het spannend om als een van de eerste bewoners mee te doen, maar het biedt ook kansen: u krijgt bijvoorbeeld extra begeleiding. Wilt u meedoen als voorloper? Laat het ons dan weten via meentaardgasvrij@hilversum.nl

3. Grote lijnen buurtenergieplan opstellen (planning oktober 2021-maart 2022)

Samen met bewoners gaan we de grote lijnen voor het buurtenergieplan opstellen. De exacte vorm en inhoud van dit plan bepalen we samen met de bewoners in het projectgebied. Die weten het beste wat haalbaar is. Bewoners kunnen op verschillende manieren meedenken over, meewerken aan of reageren op dit plan. In de enquête en tijdens de straatgesprekken geeft u aan hoe u betrokken wilt worden. Op basis van die wensen richten we het proces in.

4. Buurtenergieplan (planning maart -juli 2022)

Nadat de grote lijnen zijn vastgesteld, is het tijd om het buurtenergieplan te schrijven.

5. Goedkeuren buurtenergieplan (medio 2022)

We bepalen samen met bewoners en stakeholders hoe, of en met wie het buurtenergieplan wordt opgesteld en welke besluitvorming erop volgt. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van de gemeente Hilversum dit plan vast als onderdeel van het omgevingsplan. Daarmee krijgt het ook een juridische status en is het bindend voor de gemeente.

6. Start uitvoering (medio 2022)

Nadat het buurtenergieplan is goedgekeurd, gaan we echt aan het werk. Dit zal niet eerder zijn dan medio 2022. We mikken erop dat de pilot met de voorlopers (zie stap ‘Energie in de wijk’) al wel is gestart en dat zij zijn begonnen met het verduurzamen van hun woning.