Verwarmen en koken zonder aardgas

Om aardgasvrij te wonen gaat iedereen straks koken en zijn woning verwarmen op andere duurzame energiebronnen. Voor de Hilversumse Meent hebben we afgelopen jaren onderzocht welke warmtebronnen beschikbaar zijn en passen bij de woningen in de wijk. Daaruit komt dat een all-electric oplossing de meeste logische is. Hiervoor zijn meerdere uitvoeringsvormen, bijvoorbeeld een hybridevorm van een bronnet met een warmtepomp (zonder buitenunit, dus geen geluidsoverlast).

We hebben besloten dit nog verder te onderzoeken. Dit onderzoek wordt begin 2021 gedaan door een extern bureau. Bewoners worden hierbij betrokken.