Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over deelname van de Hilversumse Meent aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Wordt uw vraag niet beantwoord? Stuur dan een mail met uw vraag naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Vragen over het proces en de planning

Per wanneer moet mijn woning aardgasvrij worden gemaakt?

Woningeigenaren doen mee op basis van vrijwilligheid. U kiest zelf of u van het aardgas af wil. In 2021 gaan we eerst een uitvoeringsplan maken. In het uitvoeringsplan komt een planning. Dan wordt dus duidelijk welke woningen het eerst van het aardgas af gaan.

Dit plan maken we samen met bewoners. Want aardgasvrij gaat over uw huis en uw leefomgeving. Uw behoeften en zorgen staan hierbij centraal. Dat geldt zowel voor huiseigenaren als voor huurders. Dus in overleg met de corporaties worden de huurders erbij betrokken. Begin 2021 laten we u weten hoe u kunt meedenken.

Wat kan ik doen als ik niet mee wil doen met het plan om de Hilversumse Meent aardgasvrij te maken?

Bent u woningeigenaar? Dan bent u niet verplicht om mee te doen. De aardgasleiding blijft voorlopig nog in de wijk liggen. Wel horen wij graag uw reden waarom u niet mee wilt doen via meentaardgasvrij@hilversum.nl.Daar kunnen wij van leren.

Bent u huurder? Dan wordt de gebruikelijke procedure doorlopen waarbij 70% van de huurders moet instemmen met het voorstel. Tijdens dat proces maakt u dan uw bezwaren bekend bij uw woningcorporatie.

Vragen over meedenken en meedoen

Ik wil mijn huis van het aardgas af halen. Hoe kan ik meedoen?

Als u in het PAW-gebied een koopwoning heeft, kunt u meedoen. Laat het ons weten! Stuur een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl, dan nemen wij contact met u op.

Heeft u een huurwoning in het PAW-gebied? Dan zorgt de woningcorporatie voor de aanpassingen. Zij betrekken hun bewoners bij de verbouwplannen. Laat het uw woningcorporatie weten.

Kan ik gedwongen worden om mee te doen?

Nee. Woningeigenaren doen vrijwillig mee. Niets is verplicht. Meedoen biedt wel kansen: u wordt begeleid, we gaan samen op zoek naar oplossingen als de gekozen techniek niet goed werkt en u krijgt ook financiële ondersteuning.

De woningcorporaties doen ook mee. Als zij verbouwplannen hebben, betrekken zij hun huurders hierbij.

Vragen over kosten

Hoe wordt het aardgasvrij maken van mijn woning gefinancierd?

Het aardgasvrij maken van een woning kost geld. Een deel van deze investering verdient u terug omdat uw energierekening lager wordt. Dat deel moet u zelf betalen. Een deel verdient u niet terug. Dit heet de onrendabele top. Deze onrendabele top wordt gecompenseerd met de rijksbijdrage vanuit het PAW.

Gaat de huur van mijn woning omhoog?

Op dit moment kunnen de corporaties daar nog niks over zeggen. Dat hangt af van de uitwerking van het plan. Voor verdere informatie over mogelijke huurverhoging kunt u contact opnemen met uw woningcorporatie:

Moet ik betalen voor het laten verwijderen van mijn gasaansluiting?

De netbeheerder verwijdert de gasaansluiting. Dit kost nu 700 à 800 euro. Maar vanaf uiterlijk maart 2021 wordt het laten verwijderen van uw gasaansluiting tijdelijk gratis. Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dit besloten. Lees hier meer: https://www.duurzaambouwloket.nl/nieuws/afsluitboete-voor-verwijderen-gasaansluiting-verdwijnt-tijdelijk

Vragen over de technische oplossing

Wat komt er in de plaats van aardgas?

Er is hierover nog geen vast besluit genomen. We gaan hier nog extra onderzoek voor doen. Dit extra onderzoek wordt begin 2021 gedaan door een extern bureau.

Voor de Hilversumse Meent hebben we afgelopen jaren onderzocht welke warmtebronnen beschikbaar zijn en passen bij de woningen in de wijk. Daaruit komt dat een all-electric oplossing de meeste logische is, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een bronnet. Er zijn meerdere uitvoeringsvormen denkbaar. Maar het betekent dat er in plaats van aardgas elektriciteit wordt gebruikt voor verwarming, warm tapwater en koken.

Een bronnet is een (collectief) warmtepompsysteem dat bijvoorbeeld per woningblokje wordt aangelegd. Door dit bronnet stroomt water. Het water haalt z’n temperatuur uit de bodem via een gesloten bodemlus die tot zo’n 300 meter diepte ligt. Vervolgens krijgt elke woning een eigen water/water-warmtepomp zonder buitenunit. Hierdoor is er ook geen sprake van geluidsoverlast. Alleen woningen die goed genoeg geïsoleerd zijn, kunnen gebruik maken van een bronnet. Isoleren hoort daarom ook bij de PAW-aanpak.

Warmtepomp situatieschets binnen en buiten

Zijn de alternatieven voor aardgas voor iedere woning hetzelfde?

In principe is de voorgestelde warmteoplossing voor iedere woning hetzelfde. Woningeigenaren bepalen zelf of ze mee willen doen. U kunt uiteraard ook voor een eigen, individuele oplossing kiezen voor uw woning. De technische mogelijkheden zijn dan naar verwachting echter duurder, en de extra onrendabele top komt dan wel voor uw rekening.

Kunnen we in een proeftuin niet beter voor een hele innovatieve technologie kiezen, zoals waterstof?

Het Rijk geeft op dit moment weinig speelruimte voor experimenten met waterstof in wijken. De PAW-regeling is in beginsel niet op dit soort experimenten ingericht. Via de Rijksdienst Ondernemend Nederland lopen hiervoor andere regelingen. Innovatieve technieken mogen worden toegepast, maar het PAW is vooral bedoeld om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Waterstof speelt in de periode tot 2030 geen significante rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Alles wijst erop dat de techniek tot 2030 in de gebouwde omgeving alleen nog in pilots wordt toegepast om ervaring op te doen. Het ligt voor de hand dat waterstof in eerste instantie vooral toegepast wordt waar andere mogelijkheden ingewikkeld en duur zijn. Dat kan in andere sectoren zijn, zoals de industrie of mobiliteit. Of in oude binnensteden met moeilijk te isoleren gebouwen, waar de ondergrond geen ruimte biedt voor een warmtenet. Of waterstof een kosteneffectieve oplossing wordt voor een groter deel van de gebouwde omgeving, zal komend 10 jaar duidelijker worden.

Actuele informatie over verschillende (vernieuwende) technieken vindt u op de website van Expertise Centrum Warmte.

Vragen over het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Wat houdt het Programma Aardgasvrij Wijken in?

Het Rijk wil via grootschalige proeftuinen in tal van wijken in heel Nederland leren hoe de overstap naar aardgasvrij per wijk het beste kan worden gemaakt. Er is veel praktijkervaring nodig. Er zijn nog veel vraagstukken te verkennen, bijvoorbeeld over de technieken, de rol van de gemeente en de betrokken stakeholders, het betaalbaar houden van de aanpak, het betrekken van bewoners en gebouweigenaren en het verbinden van het aardgasvrij maken aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving.

Hiervoor heeft het Rijk een programma opgezet. In verschillende rondes wordt geld beschikbaar gesteld om in een wijk praktijkervaringen op te kunnen doen. Het programma bestaat uit financiële middelen om in de wijk samen met bewoners aan de slag te gaan en een kennis- en leerprogramma.

Wat is de doelstelling van het programma?

Doel van het Programma Aardgasvrije Wijken is om te leren hoe woningen wijkgericht aardgasvrij kunnen worden gemaakt. En hoe problemen opgelost kunnen worden.

Het klimaatakkoord bepaalt dat in 2030 1,5 miljoen huizen aardgasvrij moeten zijn of gereed zijn om de overstap te maken. Dat is een enorme opgave en vraagt veel snelheid, maar wel op de juiste manier. Met deze praktijkervaring in diverse wijken, met diverse oplossingen en aanpakken, wordt het mogelijk de overstap steeds sneller te kunnen realiseren.

Welke gemeenten doen mee?

Aan de eerste ronde doen 27 gemeenten mee. Aan de tweede ronde doen 19 gemeenten mee, waaronder Hilversum. Op de website van aardgasvrije wijken ziet u welke gemeenten er meedoen. 

Waar kan ik meer informatie vinden over het Programma Aardgasvrije wijken?

Meer informatie over het programma vindt u op de website van aardgasvrije wijken.

De PAW aanvraag voor de Hilversumse Meent

Waarom doet de gemeente voor de Hilversumse Meent een aanvraag?

Afgelopen jaren heeft de werkgroep Meent Aardgasvrij onderzocht wat er allemaal nodig is om de wijk van het aardgas af te halen. Ook is er praktijkervaring opgedaan. De PAW is hierop een logisch vervolg. We kunnen de aanpak versnellen en het programma maakt de financiering van de onrendabele top voor bewoners mogelijk.

Wie heeft de aanvraag geschreven?

De leden van de werkgroep Hilversumse Meent Aardgasvrij (de Stichting Hilversumse Meent, Liander, woningcorporatie Gooi en Omstreken, woningcorporatie de Alliantie en de gemeente Hilversum) hebben input geleverd voor de aanvraag. De gemeente heeft met goedkeuring van genoemde partners, de aanvraag ingediend bij het Rijk.

Geldt de aanvraag voor de gehele Meent?

Nee, de hele wijk is te groot. Het Rijk eiste een kleiner gebied. We hebben gekozen voor het noordelijk deel van de wijk. Daar is een goede mix van koopwoningen en huurwoningen van de woningcorporaties. Kijk voor een kaartje van dit gebied op de pagina Het PAW-gebied in de Meent.

Wat is de rol van de woningcorporaties?

De woningcorporaties Gooi en Omstreken en de Alliantie zijn lid van de werkgroep Hilversumse Meent Aardgasvrij (waarin ook de netbeheerder Liander, stichting Hilversumse Meent en de gemeente zitten) en dragen actief bij aan de activiteiten. Ook zij moeten hun woningen aardgasvrij maken en hun huurders een goede oplossing bieden. In het PAW-gebied hebben beide corporaties veel bezit. Dat is handig omdat ze deskundigheid op bijvoorbeeld bouwtechnisch gebied met elkaar kunnen uitwisselen en kunnen delen met andere woningeigenaren.

Overige vragen

Wat voor impact heeft het aardgasvrij maken van mijn woning op mijn woonplezier?

Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat de warmte in de winter beter binnen blijft. Vloeren en muren worden minder koud. Ook zal er minder tocht optreden en zijn woningen na isolatie vaak minder vochtig. Tegelijkertijd houdt isolatie zomers de warmte beter buiten. Dit zorgt ervoor dat de woning in de zomer koeler blijft. Met isoleren bereid je je huis voor op aardgasvrij en energieneutraal wonen. 

Moet ik mijn cv-ketel vervangen als deze binnen 5/10 jaar aan vervanging toe is?

Dit is afhankelijk van uw eigen wensen en waar in de wijk u woont.

Woont u in het noordelijke deel van de Meent en wilt u graag van het aardgas af? Dan raden wij af uw cv-ketel te vervangen door een nieuwe. Neem eerst contact met ons op.

Woont u buiten het PAW-gebied of wilt u niet van het aardgas af? Dan is het vaak nog een goede optie om uw cv-ketel te vervangen. Maar neem voor advies in uw specifieke situatie dan kosteloos contact op met het Duurzaam Bouwloket via de website van het Duurzaam Bouwloket.