De woningcorporaties aan het woord

De woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en De Alliantie hebben veel bezit in de Hilversumse Meent. Van de 624 woningen in het PAW-gebied is zelfs de helft van de woningcorporaties. Beide corporaties zijn dan ook nauw betrokken bij het Programma Aardgasvrije Wijken. Hieronder vertellen ze over hun betrokkenheid en de participatie van huurders.

Ate Wijdeveld, Senior Gebiedsontwikkelaar De Alliantie

Hoe duurzaam zijn de woningen van de Alliantie in de Hilversumse Meent?

Dat verschilt. We zijn als Alliantie, met het oog op verlaging van de energielasten, al jaren bezig met het verduurzamen van woningen naar minimaal label B. In de Meent pakken we woningen steeds per complex aan. Zo vervangen we het glas door HR++ beglazing, vervangen we de dakpannen en brengen we betere dakisolatie aan. Tot nu toe hebben we in de Meent nog geen zonnepanelen geplaatst omdat we op sommige daken de pannen nog gaan vervangen. Medio 2021 starten we met het aanbieden van zonnepanelen in de Meent.

Wat betekent het PAW voor jullie corporatie?

Het betekent dat we aan de bak moeten. Binnen 8 jaar moeten we alle woningen van de Alliantie in het PAW gebied hebben getransformeerd. Wij hebben – net als Het Gooi en Omstreken – grote belangen, want het gaat om veel woningen. Samenwerken is echt een van de sleutelwoorden in dit project. We moeten samenwerken met Het Gooi en Omstreken en de particulieren. Als woningcorporaties hebben we een tweeledige maatschappelijke verantwoordelijkheid. We moeten de belangen van onze huurders zo goed mogelijk behartigen en we hebben een voortrekkersrol naar de particuliere woningeigenaren. Wij zijn de professionals die duizenden woningen per jaar verduurzamen. Die kennis moeten we inzetten in het belang van de wijk en de hele warmtetransitie in Hilversum. Daarbij zoeken we elkaar op en bundelen we onze krachten. Als het nodig is, kunnen we huurders gezamenlijk informeren. Dat kan alleen maar voordelen opleveren.

Bij het PAW hoort een plan van aanpak. Betrekken jullie de huurders daarbij?

Wanneer de Alliantie ergens woningen verduurzaamt, stellen wij gewoonlijk een klankbordgroep samen van huurders die willen meedenken. In dit geval worden de woningen aardgasvrij. Het kan gebeuren dat er installaties in de woning komen – zoals een warmtepomp of een opslagvat – die best veel ruimte in beslag nemen. Van onze huurders willen we weten hoe ze dat zien qua uitvoering. Ik hoop dat de huurders een gezond vertrouwen in ons hebben. Dat ze weten dat we ze erbij betrekken en dat we ze serieus nemen.

Moeten huurders rekenen op een huurverhoging?

Bij de verduurzaming die we doorgaans uitvoeren – hoofdzakelijk isoleren – gaan de bewoners er altijd financieel op vooruit. Maar in dit geval is het niet per se gezegd dat we (direct na uitvoering) een besparing realiseren. Tegelijkertijd is het ook niet gezegd dat we een huurverhoging gaan vragen. Het is helemaal afhankelijk van de uitwerking van het plan. We gaan eerst uitzoeken wat de meest duurzame installatiekeuze is en wat daar de voor- en nadelen van zijn.

Waar kunnen huurders terecht met hun vragen?

Algemene vragen over de aanpak en het programma kunnen ze aan de Werkgroep Meent Aardgasvrij stellen. Voor specifieke vragen over de Alliantie kunnen ze bij ons terecht via www.de-alliantie.nl/contact of telefoonnummer (088) 002 32 00.

Rob Steur, Manager Vastgoed Het Gooi en Omstreken:

Hoe duurzaam zijn de woningen van Het Gooi en Omstreken in de Hilversumse Meent?

De afgelopen jaren hebben we diverse verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd, met name op het gebied van isolatie. Denk aan dak-, vloer- en spouwmuurisolatie en het vervangen van glas door isolatieglas. In sommige woningen hebben we zelfs hoogwaardig triple glas geplaatst. Door al deze aanpassingen zijn de energielabels van de woningen naar label B gegaan. Als een van de weinige woningcorporaties hebben we daar geen huurverhoging tegenover gesteld. Dat is redelijk uniek. De bewoners betalen dezelfde huur, maar hebben minder stookkosten. Wij zien het als onze maatschappelijke taak de woonlasten zo laag mogelijk te houden.

Wat betekent het PAW voor jullie?

Samen met de Alliantie hebben we ons bij het PAW aangesloten. Een woningcorporatie wordt namelijk vaak gezien als startmotor. In de Meent onderzoeken we hoe we woningen van het aardgas af kunnen halen. Met het PAW wordt dat natuurlijk makkelijker en gaat het sneller. Toch moeten we ons er niet in vergissen. Van het aardgas af gaan is een grote investering. De rijksbijdrage maakt dit plan haalbaar. We moeten er wel voor zorgen dat we een goede oplossing en warmtebron krijgen die we kunnen doortrekken naar overige woningen in de wijk. In het vervolg op PAW is er in principe geen rijksbijdrage beschikbaar. Dat is een spanningsveld.

Bij het PAW hoort een plan van aanpak. Betrekken jullie de huurders daarbij?

De aanvraag voor het PAW wordt uitgewerkt in een wijkuitvoeringsplan. Hoe we de huurders bij dit proces betrekken, is nog een zoektocht. Huurders zijn geen eigenaars van de woning, maar moeten er wel in leven. Samen met de Alliantie kijken we hoe we de huurders mee kunnen laten praten. Communicatie is belangrijk. Gelukkig zijn huurders ook al vertegenwoordigd in de klankbordgroep van de Werkgroep Meent Aardgasvrij. Tijdens dergelijke gesprekken blijkt dat er tegenstellingen onder bewoners zijn. De koplopers staan te springen, terwijl sommige mensen juist wat angstiger zijn. Ik snap ook dat zowel particulieren als huurders zenuwachtig zijn. Van het aardgas af gaan is niet niks.

Moeten huurders rekenen op een huurverhoging?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Wellicht komt er ook een huurverhoging uit. Tot nu toe hebben we onze duurzame aanpassingen gratis gedaan, maar dat houdt eens op. En de besparing op de stookkosten zijn natuurlijk wel voor de huurder.

Waar kunnen huurders terecht met hun vragen?

Voor vragen is Het Gooi en Omstreken te bereiken via www.gooienom.nl/contact of telefoonnummer (035) 672 66 99.