Motivatie Programma Aardgasvrije Wijken

Toekenning PAW gemeente Hilversum

“Goed nieuws! Uw gemeente krijgt een rijksbijdrage voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van De Hilversumse Meent in het kader van het Programma aardgasvrije wijken. Van de 71 aanvragen heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 19 aanvragen geselecteerd en de aanvraag van uw gemeente hoort daarbij. Elke geselecteerde aanvraag is gehonoreerd voor het aangevraagde bedrag. logo Programma Aardgasvrije Wijken

Uw aanvraag kent een interessante aanpak, zowel op technisch als sociaal gebied. Het plan is ver uitgewerkt en van goede kwaliteit. Het project loopt sinds 2017 en is geïnitieerd door bewoners. Het gaat om een opschaalbare all-electric aanpak (warmtepomp met gedeelde bodemlus per blok, zon-PV en isolatie naar label B). Uw gemeente kiest voor een doordachte manier van opschalen: per blok leren, beginnend bij de koplopers en op basis daarvan op go/no go momenten beslissen.

Bijzonder is ook de aandacht die u specifiek heeft voor het thema arbeidsmarkt en scholing en voor de opschaling van het project. Positief is dat u samen met bewoners werkt aan een Integrale Wijkagenda, waarvan de energietransitie een onderdeel is. Aandachtspunt in deze aanpak is of particuliere woningeigenaren de maatregelen uiteindelijk zullen nemen, ondanks de geboden opties en financiële arrangementen.”