Meent Aardgasvrij

Meent aardgasvrij

decoratieve afbeelding huizen vanuit de lucht

In de Hilversumse Meent is het prettig wonen en leven. We koesteren dat. Om ook in de toekomst comfortabel te kunnen wonen in de wijk, hebben wijkstichting Hilversumse Meent, woningcorporaties De Alliantie en Het Gooi en Omstreken, netbeheerder Liander en gemeente Hilversum de afgelopen jaren onderzocht hoe we de woningen in de Meent het beste kunnen verduurzamen, op weg naar aardgasvrij. We kunnen nu, samen met bewoners, grotere stappen gaan maken in deze aanpak. Dat komt doordat de gemeente Hilversum 4,5 miljoen van het Rijk heeft gekregen uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Wilt u op de hoogte blijven van het project Meent Aardgasvrij? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Meent Aardgasvrij: Wat gaan we doen?

De rijksbijdrage is voor het noordelijk deel van de Meent. Bewoners in dit gebied gaan we hiermee helpen hun huis te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Het gaat om ruim 600 woningen. Natuurlijk gebeurt dit samen met de bewoners in het projectgebied. Zij hebben een belangrijke stem in iedere stap die we nemen.

We willen eerst samen met de bewoners een plan maken: het buurtenergieplan waar we de onderstaande vragen in beantwoorden.

 • Waar in de buurt gaan we voor het eerst aan de slag?
 • Wanneer beginnen we?
 • Hoe gaat het inzijn werk?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt tussen bewoners en de partijen in dit proces?
 • Hoe verdelen we de 4,5 miljoen euro van het Rijk uit het Programma Aardgasvrije Wijken zo dat bewoners er het beste van profiteren?

Dat staat allemaal in het buurtenergieplan. Dit plan geeft de deelnemers houvast en zekerheid. Hoe we dit plan gaan maken en welke stappen we nog meer gaan nemen leest u op de pagina 'Stappenplan 2021/2022'.

In welk gebied wordt het project uitgevoerd?

Het project Meent Aardgasvrij wordt uitgevoerd in het noordelijk deel van de Hilversumse Meent. Hier staan 624 woningen, een mix van koop- en huurwoningen. De huurwoningen zijn van De Alliantie en Het Gooi- en Omstreken.

Woningtype en bezit Meent Noord

Het noordelijk deel van de Hilversumse Meent kunnen we opsplitsen in vier gebieden met verschillende typen woningen.

 1. Kruiden- en Bloemenmeent. Dit zijn koopwoningen.
 2. Riet-, Mossen-, Varen- en Kroosmeent. Dit zijn koopwoningen.
 3. Zegge-, Lisse-, Biezen- en Pluimenmeent. Dit zijn gedeeltelijk koopwoningen en gedeeltelijk huurwoningen van Het Gooi en Omstreken.
 4. Distel-, Klaver- en Grasmeent. Dit zijn huurwoningen van De Alliantie.
Regiegroep Meent Aardgasvrij

In het project Meent Aardgasvrij werken Stichting Hilversumse Meent, woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en De Alliantie, netbeheerder Liander en gemeente Hilversum samen. In de regiegroep Meent Aardgasvrij bespreken zij de voortgang en nemen zij de besluiten. Deze besluiten vindt u terug 'Nieuws en verhalen’.

De partners zijn ook individueel verantwoordelijk voor deelprojecten. Naast de regiegroep zijn er werkgroepen. In de werkgroepen worden ideeën, voorstellen en plannen uitgewerkt of onderzoek gedaan. De regiegroep bespreekt en besluit over deze voorstellen. Zo richt de werkgroep Communicatie & Participatie zich vooral het informeren van inwoners van de Meent, en houdt de werkgroep Techniek zich bezig met alle techniek die bij een aardgasvrije wijk komt kijken. In het verdere vervolg van het project zullen er mogelijk nieuwe werkgroepen aan worden toegevoegd.

Pilots

Voor PAW Meent gaan we een aantal pilots starten. We gaan concreet aan de slag met het isoleren en aardgasvrij maken van woningen. Dat doet we samen met woningeigenaren die binnen nu en een half jaar serieus aan de gang willen met het verduurzamen van hun huis. Met de woningcorporaties willen we gelijktijdig ook een pilot doen bij de huurwoningen.

In de pilot worden de bewoners intensief begeleid. Ook krijgen ze een financiële bijdrage voor het deel van de investering dat niet binnen 15 jaar wordt terugverdiend (onrendabele top).

We werken in deze pilots samen met het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek (een collectief van aannemers en installateurs uit de bouw in deze regio) en het Duurzaam Bouwloket. Samen met de bedrijven Slokker, Intersell, Mokveld Bouw en Gijs & Van Cleef wordt een pakket ontwikkeld. Komend najaar kan dat bij de deelnemers van de pilot uitgevoerd worden.

Voorwaarden om mee te doen

U kunt mee doen aan de pilot als:

 • U binnen nu en een half jaar uw huis gaat verduurzamen en aardgasvrij maakt.
 • U commitment uitspreekt voor het project, waarbinnen u verschillende beslismomenten heeft.
 • U woont in het PAW gebied (zie uitklapper PAW gebied)

Voor de pilot die start dit najaar is een beperkt aantal plekken beschikbaar. We kijken samen met mogelijke deelnemers wie nu al kan starten. Woningeigenaren die nu niet mee kunnen doen, kunnen in 2022 en de jaren daarop aansluiten. Voor alle woningeigenaren in het PAW gebied is een financiële bijdrage beschikbaar voor het aardgasvrij maken van hun woning. Deze bijdrage komt uit het Programma Aardgasvrije Wijken van het Rijk..

Interesse?

Heeft u interesse voor deze pilot? Stuur dan een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl U krijgt dan een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst of een gesprek.

Voor de eerste informatiebijeenkomst op dinsdag14 september was boven verwachting veel interesse. Ruim 40 bewoners hadden zich aangemeld. Door de coronamaatregelen kon niet iedereen de informatieavond bijwonen. Daarom organiseren we nog een tweede bijeenkomst in oktober 2021.

Straatgesprekken

Tussen 22 september en 11 oktober organiseren we straatgesprekken voor de bewoners in het noordelijk deel van de Meent. Dit is het projectgebied van het Programma Aardgasvrije Wijken. De betrokken bewoners hebben een uitnodiging ontvangen.

Tijdens deze gesprekken maken we graag kennis met de bewoners. We vertellen meer over bijvoorbeeld het project, het plan dat we samen met de bewoners willen gaan maken, de rol van de woningcorporaties, de pilots en de techniek. Maar nog belangrijker: we horen graag van de bewoners hoe zij aankijken tegen het verduurzamen van hun woning, of ze mee willen doen en welke garanties zij nodig hebben, welke voor- en nadelen zij zien en hoe ze betrokken willen worden.

We merken dat bewoners nog veel vragen hebben. Tijdens de straatgesprekken staan Stichting Hilversumse Meent, medewerkers van de woningcorporaties en de gemeente klaar om deze, zover nu mogelijk, te beantwoorden.

Hieronder vindt u een overzicht van de data, tijden en locaties van de straatgesprekken.

 • Woensdag 22 september, 16.00-18.00, op de groenstrook bij de speeltuin Varenmeent
 • Donderdag 23 september, 18.00-20.00, op de groenstrook bij de speeltuin Varenmeent
 • Maandag 27 september, 18.00-20.00, op de groenstrook bij de speeltuin Varenmeent
 • Dinsdag 28 september, 18.00-20.00, bij de groenstrook bij het wandelpad tussen de Kruidenmeent en de Grasmeent
 • Woensdag 29 september, 16.00-18.00, bij de groenstrook langs het wandelpad tussen de Pluimen- en Biezenmeent
 • Maandag 4 oktober, 18.00-20.00, bij de groenstrook langs het wandelpad tussen de Pluimen- en Biezenmeent
 • Woensdag 6 oktober, 16.00-18.00, bij de groenstrook langs het wandelpad tussen de Pluimen- en Biezenmeent
 • Donderdag 7 oktober, 16.00-18.00, bij de grasstrook bij het begin van de Distelmeent
 • Maandag 11 oktober, 18.00-20.00, bij de grasstrook bij het begin van de Distelmeent