Meent Aardgasvrij

Meent aardgasvrij

decoratieve afbeelding huizen vanuit de lucht

logo Meent AardgasvrijDe Hilversumse Meent is de eerste woonwijk, waar wij samen met de bewoners gaan kijken, wat er allemaal moet gebeuren om een huis klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Bent u van plan te verbouwen of te verhuizen? Dan is dat het moment om hier rekening mee te houden, bijvoorbeeld door te isoleren. Wij kunnen u hierin adviseren. Ook kunt u op andere manieren energie besparen.

Wijkaanpak Meent

De Hilversumse Meent is de eerste bestaande wijk in Hilversum waar de gemeente verkent wat de mogelijkheden zijn om aardgasvrij te wonen. Dat heeft meerdere redenen.

  • Het is een overzichtelijke wijk vanwege de huizen uit dezelfde bouwjaren;
  • Het gasnetwerk is bijna economisch afgeschreven;
  • De Meent kent veel betrokken bewoners;
  • Het thema aardgasvrij is al op de wijkagenda gezet.

In 2018 is de wijkaanpak Hilversumse Meent Aardgasvrij gemaakt. Hierin staat welke stappen we komende jaren moeten gaan maken zodat we het aardgas kunnen vervangen voor andere duurzame energiebronnen. Ook hebben we het werkplan Fase 1 Hilversumse Meent gemaakt. Hierin staan de projecten en acties voor de periode najaar 2018-2020. Hieronder vindt u een samenvatting van de wijkaanpak en informatie over de projecten en acties die op dit moment spelen.

Samenvatting

De Meent gaat niet halsoverkop van het aardgas af. Die urgentie is er ook niet. We gaan stap voor stap over. Daarbij zoeken we een balans tussen hoe snel we van het aardgas af willen en hoe snel we er af kunnen. Daarbij kijken we onder meer naar de kosten/baten en eventuele problemen.
Tot 2020 richten we ons op twee groepen Meentbewoners

  • de mensen die gaan verbouwen of verhuizen. Dat biedt een natuurlijk moment om de woning klaar te maken voor een toekomst met duurzame energiebronnen;
  • bewoners die nu al van het aardgas af willen. Zij zijn de koplopers die we intensief gaan begeleiden.

De ervaringen met deze twee groepen buurtbewoners nemen we mee en de oplossingen ontwikkelen we door. Uit dit traject halen we veel kennis die we vervolgens weer kunnen toepassen op gelijksoortige woningen in de wijk. We zien wat er wel of niet werkt, wat beter kan en wat we nodig hebben voor de toekomst. Dit vertalen we naar een routekaart die we als leidraad voor andere woningen kunnen gebruiken.

Op deze manier leren we van elkaar zodat in fase 2 steeds meer bewoners makkelijker kunnen meedoen. U bepaalt dus zelf wanneer u de komende jaren instapt. Om de ambitie Hilversumse ambitie (aardgasvrij in 2040) te halen, kan dit op een gegeven moment mogelijk een meer verplichtend karakter krijgen.

Wat doen we de komende jaren nog meer?

  • Ontwikkelen van innovatieve werkwijzen;
  • Onderzoeken of we oplossingen voor woningbouwcorporaties kunnen doortrekken naar particuliere bewoners
  • Verkennen wat de mogelijkheden van de zogenoemde in-één-keer-klaar renovaties zijn;
  • Voortzetten van het onderzoek naar alternatieve warmtebronnen, het energienetwerk, de kansen voor huurwoningen met Label B en de Meenten met koop- en huurwoningen door elkaar heen.

Artikelen

Wat kan ik zelf doen

U kunt zich al voorbereiden op het wonen zonder aardgas. Welk alternatief u ook krijgt, energie besparen, isoleren en ventileren is altijd nodig. In veel gevallen levert dat u direct meer comfort op en een lagere energierekening. Op www.hilversum.nl/aardgasvrij leest u onder meer hoe u slim kunt besparen, isoleren en ventileren. Ook staan hier de stappen die nodig zijn voor een aardgasvrije woning.

Kijk vooruit

Het is belangrijk om op tijd na te denken over de maatregelen die in uw huis nodig zijn en wanneer u deze het beste kunt uitvoeren. Wellicht wilt u in de toekomst gaan verbouwen omdat u uw woning wil moderniseren, langer thuis wil blijven wonen, duurzamer wil leven of wil investeren in maatregelen die zich terugverdienen. Of wellicht is de verwarmingsketel aan vervanging toe. Door op tijd te starten kunt u de juiste keuze maken. Vraag altijd advies aan een onafhankelijk adviseur.

Staalkaarten woningtypen Meent

In de Meent staan veel dezelfde woningen. Het is niet erg efficiënt als iedere bewoner zelf het wiel moet uitvinden in het verduurzamen van zijn woning. Daarom willen we in 2019 zogenaamde staalkaarten ontwikkelingen voor de 18 type woningen die in de Meent staan. Een staalkaart is een soort menukaart waarop staat welke maatregelen voor dat type woning nodig zijn om aardgasvrijklaar te worden. Ook geven we inzicht in de kosten en de energiebesparing.

De ervaringen die we opdoen met de woningen van de koplopers én het onderzoek van de woningcorporaties, geven informatie voor het maken van deze staalkaarten. Komend jaar houden we u op de hoogte van de ervaringen van de koplopers en de resultaten van het onderzoek.

Staalkaarten

Hier vindt u de staalkaarten voor de woningen in Hilversumse Meent. Staalkaarten zijn een handig hulpmiddel bij het verduurzamen van uw woning. Ze laten per woningtype zien wat slimme oplossingen zijn, wat die in de praktijk kosten én wat het oplevert. Ze geven inzicht en helpen u om oplossingen te kiezen die passen bij uw woning. Op een staalkaart staat bijvoorbeeld informatie over zonnepanelen, hoeveel isolatie nodig is voor de vloer, de muur of het dak, en welke stappen u moet nemen als u helemaal van het aardgas af wilt. De energiecoaches zullen ook gaan werken met de staalkaarten.

Hoe zijn staalkaarten gemaakt?

We hebben de woning in de Hilversumse Meent verdeeld in 7 woningtypen. Deze woningen hebben we bouwtechnisch onderzocht en gekeken hoe energiezuinig een woning is. Met deze informatie hebben we bepaald welke maatregelen voor ieder woningtype nodig zijn om aardgasvrij en aardgasvrij-klaar te worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan isolatie. Per maatregel hebben we ook de kosten berekend. Deze informatie is per woningtype samengevat op een staalkaart.

Programma Aardgasvrije Wijken

De Hilversumse Meent is geselecteerd voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Het ministerie van BZK heeft dit maandag 26 oktober 2020 bekendgemaakt. Hier leest u de motivatie van het ministerie waarom Hilversum mee mag doen. Slechts 19 van de 71 gemeenten, die een aanvraag hebben ingediend, mogen aan deze tweede ronde proeftuinen meedoen. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht bekendmaking proeftuinen (pdf, 411 kB).

Versnellen wijkaanpak Meent Aardgasvrij

Enkele jaren geleden is de werkgroep Meent Aardgasvrij opgericht. Daarin verkennen de Stichting Hilversumse Meent, netwerkbeheerder Liander, de gemeente en woningcorporatie Het Gooi & Omstreken en de Alliantie hoe de wijk van het aardgas afgehaald kan worden. De mogelijke aardgasvrije warmteopties voor de wijk zijn bijvoorbeeld verkend, koppelkansen met onderhoudsopgaven zijn bekeken en de energetische prestaties van verschillende woningtypes in de wijk zijn onderzocht. Ook is een koplopersgroep van 30 bewoners begeleid bij het maken van verduurzamingsplannen voor hun huis en er zijn energiecoaches opgeleid. Deze acties hebben veel kennis opgeleverd die in 2020 beschikbaar komen voor de hele wijk.

Met de financiële bijdrage en het kennisplatform van de PAW kunnen we deze wijkaanpak versnellen. Samen met bewoners kunnen we grotere stappen maken: van 30 woningen van de koplopers naar ruim 600 woningen aardgasvrij in 10 jaar tijd. Daarbij blijven we dicht bij de ambitie, wensen en zorgen van de bewoners zelf. We beginnen klein met de bewoners die snel van het aardgas af willen. De ervaringen die we opdoen, gebruiken we om andere woningeigenaren, in de Meent en Hilversum-breed, in staat te stellen om hun woning aardgasvrij te maken of aardgasvrij-klaar, zodat ze op termijn van het aardgas af kunnen.

Uitwerken aanvraag PAW

De leden van de werkgroep Meent Aardgasvrij hebben de aanvraag voor het programma van het Rijk samen opgesteld. In de aanvraag schetsen we hoe we in 10 jaar het noordelijk deel van de wijk met 624 woningen (zowel huur- als koopwoningen) aardgasvrij willen maken. We gaan de komende tijd die aanvraag uitwerken in een plan van aanpak voor de proeftuin. Dat doen we samen met partners en bewoners in de Meent. 

De aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken met bijlagen staan hieronder. Ook vindt u hier een document met veel gestelde vragen en een link naar het Rijksprogramma.

•    Aanvraag Programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken (pdf, 781kB)
•    Bijlage Business case PAW input pagina (pdf, 849kB)
•    Bijlage Business case PAW overzicht gebouwen (pdf, 611kB)
•    Bijlage Communicatie en Participatie (pdf, 338kB)
•    Veel gestelde vragen (pdf, 168kB)
•    Website Programma Aardgasvrije Wijken