Meent Aardgasvrij

Meent aardgasvrij

decoratieve afbeelding huizen vanuit de lucht

In de Hilversumse Meent is het prettig wonen en leven. We koesteren dat. Om ook in de toekomst comfortabel te kunnen wonen in de wijk, hebben wijkstichting Hilversumse Meent, woningcorporaties De Alliantie en Het Gooi en Omstreken, netbeheerder Liander en gemeente Hilversum de afgelopen jaren onderzocht hoe we de woningen in de Meent het beste kunnen verduurzamen, op weg naar aardgasvrij. We kunnen nu, samen met bewoners, grotere stappen gaan maken in deze aanpak. Dat komt doordat de gemeente Hilversum 4,5 miljoen van het Rijk heeft gekregen uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Wilt u op de hoogte blijven van het project Meent Aardgasvrij? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Meent Aardgasvrij: Wat gaan we doen?

Met de rijksbijdrage kunnen we in het noordelijk deel van de Meent 600 woningen mee helpen klaar  te maken voor de toekomst. Dat betekent huizen isoleren en op een duurzame manier de huizen en het water verwarmen. We gaan dus op zoek naar een alternatief voor aardgas. Isoleren is de eerste stap. Dat levert in veel gevallen meer comfort en een lagere energierekening op.

Stap voor stap

Verduurzamen en met name van het aardgas af gaan, roept vragen op. We gaan daarom stap voor stap te werk en dat doen we samen met de bewoners. Het gaat om uw buurt en uw woning. U heeft dan ook een belangrijke stem in iedere stap die we nemen.

Komend jaar gaan we de volgende stappen zetten (het gaat hier om een voorlopige planning):

1. Met elkaar in gesprek (mei-oktober 2021)

Verduurzamen gaat over uw huis en uw leefomgeving. Uw behoeften en zorgen staan hierbij centraal. Dat geldt zowel voor bewoners van koopwoningen als huurwoningen. We horen graag welke vragen u heeft, wat uw behoeftes zijn, hoe u geïnformeerd en betrokken wilt worden en ook of u kansen ziet. Elkaar leren kennen staan centraal.

Er komt een enquête en we gaan buurtgesprekken voeren. De uitkomsten van de enquête en de gesprekken worden gebruikt als input voor buurtuitvoeringsplan. Dit plan maken we samen met bewoners (zie ook bij stap 3). Ook houden we u natuurlijk op de hoogte van alle inzichten die we opdoen.

2. Energie uit de wijk in beeld (september 2021)

Een aantal bewoners heeft interesse getoond om mee te doen. Zij willen hun huis klaar maken voor de toekomst. Na de zomervakantie gaan we kijken wie er nog meer mee wil doen. Met deze mensen onderzoeken we of we een pilot kunnen opstarten. In deze pilot gaat een groep bewoners als eerste in de wijk en onder begeleiding hun huizen verduurzamen en van het aardgas af halen. Dit gebeurt gelijktijdig met het opstellen van het buurtuitvoeringsplan. We horen het graag als u ook interesse heeft om mee te doen! Laat het ons weten via meentaardgasvrij@hilversum.nl.

3. Kaders voor het buurtuitvoeringsplan opstellen (planning oktober 2021-maart 2022)

Samen met bewoners gaan we de kaders voor het buurtuitvoeringsplan opstellen. Dit is een belangrijk plan met de randvoorwaarden, de aanpak en begeleiding, het inzicht in de oplossingen, de kosten en de planning. De betrokken bewoners kunnen op verschillende manieren meedenken over, meewerken aan of reageren op dit buurtuitvoeringsplan. Na de zomer volgt meer informatie.

4. Buurtuitvoeringsplan (planning maart -juli 2022)

Op basis van de kaders die zijn vastgesteld, gaan we samen met bewoners het buurtuitvoeringsplan maken. Dit is een uitwerking van de vorige stap.

5. Start uitvoering

In het buurtuitvoeringsplan komt te staan waar en wanneer we beginnen, hoe we dat gaan doen en hoe we de rijksbijdrage uit het Programma Aardgasvrije Wijken (4,5 miljoen) gaan inzetten.

In welk gebied wordt het project uitgevoerd?

Het project Meent Aardgasvrij wordt uitgevoerd in het noordelijk deel van de Hilversumse Meent. Hier staan 624 woningen, een mix van koop- en huurwoningen. De huurwoningen zijn van De Alliantie en Het Gooi- en Omstreken.

Woningtype en bezit Meent Noord

Het noordelijk deel van de Hilversumse Meent kunnen we opsplitsen in vier gebieden met verschillende typen woningen.

  1. Kruiden- en Bloemenmeent. Dit zijn koopwoningen.
  2. Riet-, Mossen-, Varen- en Kroosmeent. Dit zijn koopwoningen.
  3. Zegge-, Lisse-, Biezen- en Pluimenmeent. Dit zijn gedeeltelijk koopwoningen en gedeeltelijk huurwoningen van Het Gooi en Omstreken.
  4. Distel-, Klaver- en Grasmeent. Dit zijn huurwoningen van De Alliantie.
Wie werken er samen in het project Meent Aardgasvrij?

In het project Meent Aardgasvrij werken Stichting Hilversumse Meent, woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en De Alliantie, netbeheerder Liander en gemeente Hilversum samen. In de regiegroep Meent Aardgasvrij bespreken zij de voortgang en nemen zij de besluiten. De partners zijn ook individueel verantwoordelijk voor deelprojecten. Naast de regiegroep zijn er werkgroepen. In de werkgroepen worden de voorstellen en plannen uitgewerkt of onderzoek gedaan.