Meent Aardgasvrij

Meent aardgasvrij

decoratieve afbeelding huizen vanuit de lucht

logo Meent AardgasvrijDe Hilversumse Meent is de eerste woonwijk, waar wij samen met de bewoners gaan kijken, wat er allemaal moet gebeuren om een huis klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Bent u van plan te verbouwen of te verhuizen? Dan is dat het moment om hier rekening mee te houden, bijvoorbeeld door te isoleren. Wij kunnen u hierin adviseren. Ook kunt u op andere manieren energie besparen.

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

De Hilversumse Meent mag samen met 18 andere gemeenten meedoen aan de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. Sinds 2017 onderzoekt de werkgroep Meent Aardgasvrij de mogelijkheden om de Hilversumse Meent van het aardgas af te halen. Er is een wijkaanpak opgesteld. Ook is afgelopen jaren praktijkervaring opgedaan.

De financiële bijdrage van 4,5 miljoen euro en het kennisplatform van het PAW maakt het mogelijk deze wijkaanpak te versnellen. Met deze middelen kunnen we de ongeveer 600 woningen in het PAW-gebied begeleiden naar aardgasvrij wonen. Daarbij blijven we uiteraard dicht bij het doel, de wensen en zorgen van de bewoners.

Meer informatie vindt u op de pagina Programma Aardgasvrije Wijken in de Meent.

Wijkaanpak Meent

De Hilversumse Meent is de eerste bestaande wijk in Hilversum waar de gemeente verkent wat de mogelijkheden zijn om aardgasvrij te wonen. Dat heeft meerdere redenen.

  • Het is een overzichtelijke wijk vanwege de huizen uit dezelfde bouwjaren;
  • Het gasnetwerk is bijna economisch afgeschreven;
  • De Meent kent veel betrokken bewoners;
  • Het thema aardgasvrij is al op de wijkagenda gezet.

In 2018 is de wijkaanpak Hilversumse Meent Aardgasvrij gemaakt. Hierin staat welke stappen we komende jaren moeten gaan maken zodat we het aardgas kunnen vervangen voor andere duurzame energiebronnen. Ook hebben we het werkplan Fase 1 Hilversumse Meent gemaakt. Hierin staan de projecten en acties voor de periode najaar 2018-2020. Hieronder vindt u een samenvatting van de wijkaanpak en informatie over de projecten en acties die op dit moment spelen.

Samenvatting

De Meent gaat niet halsoverkop van het aardgas af. Die urgentie is er ook niet. We gaan stap voor stap over. Daarbij zoeken we een balans tussen hoe snel we van het aardgas af willen en hoe snel we er af kunnen. Daarbij kijken we onder meer naar de kosten/baten en eventuele problemen.
Tot 2020 richten we ons op twee groepen Meentbewoners

  • de mensen die gaan verbouwen of verhuizen. Dat biedt een natuurlijk moment om de woning klaar te maken voor een toekomst met duurzame energiebronnen;
  • bewoners die nu al van het aardgas af willen. Zij zijn de koplopers die we intensief gaan begeleiden.

De ervaringen met deze twee groepen buurtbewoners nemen we mee en de oplossingen ontwikkelen we door. Uit dit traject halen we veel kennis die we vervolgens weer kunnen toepassen op gelijksoortige woningen in de wijk. We zien wat er wel of niet werkt, wat beter kan en wat we nodig hebben voor de toekomst. Dit vertalen we naar een routekaart die we als leidraad voor andere woningen kunnen gebruiken.

Op deze manier leren we van elkaar zodat in fase 2 steeds meer bewoners makkelijker kunnen meedoen. U bepaalt dus zelf wanneer u de komende jaren instapt. Om de ambitie Hilversumse ambitie (aardgasvrij in 2040) te halen, kan dit op een gegeven moment mogelijk een meer verplichtend karakter krijgen.

Wat doen we de komende jaren nog meer?

  • Ontwikkelen van innovatieve werkwijzen;
  • Onderzoeken of we oplossingen voor woningbouwcorporaties kunnen doortrekken naar particuliere bewoners
  • Verkennen wat de mogelijkheden van de zogenoemde in-één-keer-klaar renovaties zijn;
  • Voortzetten van het onderzoek naar alternatieve warmtebronnen, het energienetwerk, de kansen voor huurwoningen met Label B en de Meenten met koop- en huurwoningen door elkaar heen.

Artikelen

Wat kan ik zelf doen

U kunt zich al voorbereiden op het wonen zonder aardgas. Welk alternatief u ook krijgt, energie besparen, isoleren en ventileren is altijd nodig. In veel gevallen levert dat u direct meer comfort op en een lagere energierekening. Op www.hilversum.nl/aardgasvrij leest u onder meer hoe u slim kunt besparen, isoleren en ventileren. Ook staan hier de stappen die nodig zijn voor een aardgasvrije woning.

Kijk vooruit

Het is belangrijk om op tijd na te denken over de maatregelen die in uw huis nodig zijn en wanneer u deze het beste kunt uitvoeren. Wellicht wilt u in de toekomst gaan verbouwen omdat u uw woning wil moderniseren, langer thuis wil blijven wonen, duurzamer wil leven of wil investeren in maatregelen die zich terugverdienen. Of wellicht is de verwarmingsketel aan vervanging toe. Door op tijd te starten kunt u de juiste keuze maken. Vraag altijd advies aan een onafhankelijk adviseur.

Staalkaarten woningtypen Meent

In de Meent staan veel dezelfde woningen. Het is niet erg efficiënt als iedere bewoner zelf het wiel moet uitvinden in het verduurzamen van zijn woning. Daarom willen we in 2019 zogenaamde staalkaarten ontwikkelingen voor de 18 type woningen die in de Meent staan. Een staalkaart is een soort menukaart waarop staat welke maatregelen voor dat type woning nodig zijn om aardgasvrijklaar te worden. Ook geven we inzicht in de kosten en de energiebesparing.

De ervaringen die we opdoen met de woningen van de koplopers én het onderzoek van de woningcorporaties, geven informatie voor het maken van deze staalkaarten. Komend jaar houden we u op de hoogte van de ervaringen van de koplopers en de resultaten van het onderzoek.

Denk mee: Denktank Duurzame Warmtebronnen

Op welke manier gaan we onze huizen verwarmen als er geen aardgas meer is? Hier hebben we in 2018 onderzoek naar gedaan: de warmtescenario-analyse. Toen hebben we verschillende duurzame alternatieven voor aardgas onderzocht.

Het is nu 3 jaar later. De wereld van energie is in ontwikkeling. Daarom gaan we de verschillende warmtescenario’s nog eens bekijken, voordat met de PAW de eerste woningen in de Meent aardgasvrij worden gemaakt. Zo kunnen we zeker zijn van de stappen die we gaan zetten en kunnen we keuzes maken.

Oproep Meentbewoners

Wilt u met ons meedenken hierover? Wij horen graag van u als bewoner van de Meent wanneer we het onderzoek goed hebben gedaan. Ook toetsen we tussentijds analyse en inzichten bij u. U hoeft geen expert te zijn, maar dat mag wel. Het maakt ook niet uit of u eigenaar bent van een woning of u een woning huurt: we horen graag wat u denkt!

Aanmelden

Iedere inwoner van de Hilversumse Meent kan zich aanmelden voor de tijdelijke denktank. Dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar meentaardgasvrij@hilversum.nl. De denktank komt 1 of 2 keer bij elkaar tijdens een online bijeenkomst. Er is geen limiet op het aantal deelnemers: we willen niemand uitsluiten, dus iedereen is welkom.

De denktank is een tijdelijke groep

De denktank is een tijdelijke groep die slechts 1 of 2 keer bijeen zal komen om na te denken over de warmtescenario’s. Binnenkort wordt ook de klankbordgroep ook weer benaderd. De klankbordgroep is juist op de langere termijn actief en denkt mee over meer onderwerpen dan alleen de warmtescenario’s. Meer informatie over de klankbordgroep vindt u hier.

Onderzoek naar lagere temperatuur in cv-ketel

We hebben in de Meent onderzoek gedaan naar het niveau van isolatie en de gebruikte technieken in de woningen. We weten nu veel. Maar we hebben ook nog wel wat vragen. Een belangrijke vraag is: zijn de woningen ook met een lagere temperatuur comfortabel te verwarmen? Als we dat weten, kunnen we beter inschatten hoeveel isolatie nodig is.

Daarom is in november 2020 het onderzoek naar een lagere temperatuur in cv-ketels van start gegaan in de Meent. Normaal gesproken verwarmt de cv-ketel water op tot 70 à 80 graden om het huis te verwarmen. In dit onderzoek is bij 12 deelnemers de cv-ketel afgesteld op 55 graden (de temperatuur van het tapwater blijft natuurlijk wel op hoge temperatuur, om het risico op legionella te verlagen). Hierdoor verbruikt de cv-ketel minder aardgas. Alle deelnemers aan het onderzoek hebben ook een slimme thermosstaat. Hiermee meten we of het ook met 55 graden in de cv-ketel lukt om de huizen voldoende te verwarmen.

Waarom een lagere temperatuur?

De meeste woningen worden verwarmd met een cv-ketel op aardgas. De cv-ketel warmt het water dat naar de radiatoren gaat op tot 70 à 80 graden. In de toekomst is er geen aardgas meer beschikbaar. We moeten op zoek naar alternatieve warmtebronnen- en systemen. De meeste alternatieven werken niet met hoge, maar met lage temperaturen. Er stroomt dan dus geen water van 80 graden, maar bijvoorbeeld van 50 à 60 graden naar de radiatoren of andere verwarmingselementen. Als de woning goed geïsoleerd is, kun je hiermee je huis heel comfortabel verwarmen. De vraag die wij hebben is: hoeveel isolatie is er nu eigenlijk nodig om met lagere temperatuur de woning te verwarmen? Wat is de ideale balans? Daarom voeren we dit onderzoek uit.

Resultaten

Wij zijn heel benieuwd hoe comfortabel de deelnemers hun woning met een lagere temperatuur in de cv-ketel kunnen verwarmen. We blijven met deze bewoners in gesprek over hun ervaringen. Op dit ogenblik hebben de meeste deelnemers het nog comfortabel warm, ondanks de extreme kou die er is geweest. In april is het onderzoek afgelopen en zullen de resultaten op deze website te vinden zijn. Dan weten we meer over in hoeverre de woningen geïsoleerd moeten worden voor een aardgasvrije toekomst.