Meent Aardgasvrij

Meent aardgasvrij

decoratieve afbeelding huizen vanuit de lucht

In de Hilversumse Meent is het prettig wonen en leven. We koesteren dat. Om ook in de toekomst comfortabel te kunnen wonen in de wijk, hebben wijkstichting Hilversumse Meent, woningcorporaties De Alliantie en Het Gooi en Omstreken, netbeheerder Liander en gemeente Hilversum de afgelopen jaren onderzocht hoe we de woningen in de Meent het beste kunnen verduurzamen, op weg naar aardgasvrij. We kunnen nu, samen met bewoners, grotere stappen gaan maken in deze aanpak. Dat komt doordat de gemeente Hilversum 4,5 miljoen van het Rijk heeft gekregen uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Wilt u op de hoogte blijven van het project Meent Aardgasvrij? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Meent Aardgasvrij: Wat gaan we doen?

De rijksbijdrage is voor het noordelijk deel van de Meent. Bewoners in dit gebied gaan we hiermee helpen hun huis te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Het gaat om ruim 600 woningen. Natuurlijk gebeurt dit samen met de bewoners in het projectgebied. Zij hebben een belangrijke stem in iedere stap die we nemen.

We willen eerst samen met de bewoners een plan maken: het buurtenergieplan waar we de onderstaande vragen in beantwoorden.

  • Waar in de buurt gaan we voor het eerst aan de slag?
  • Wanneer beginnen we?
  • Hoe gaat het inzijn werk?
  • Welke afspraken zijn er gemaakt tussen bewoners en de partijen in dit proces?
  • Hoe verdelen we de 4,5 miljoen euro van het Rijk uit het Programma Aardgasvrije Wijken zo dat bewoners er het beste van profiteren?

Dat staat allemaal in het buurtenergieplan. Dit plan geeft de deelnemers houvast en zekerheid. Hoe we dit plan gaan maken en welke stappen we nog meer gaan nemen leest u op de pagina 'Stappenplan 2021/2022'.

In welk gebied wordt het project uitgevoerd?

Het project Meent Aardgasvrij wordt uitgevoerd in het noordelijk deel van de Hilversumse Meent. Hier staan 624 woningen, een mix van koop- en huurwoningen. De huurwoningen zijn van De Alliantie en Het Gooi- en Omstreken.

Woningtype en bezit Meent Noord

Het noordelijk deel van de Hilversumse Meent kunnen we opsplitsen in vier gebieden met verschillende typen woningen.

  1. Kruiden- en Bloemenmeent. Dit zijn koopwoningen.
  2. Riet-, Mossen-, Varen- en Kroosmeent. Dit zijn koopwoningen.
  3. Zegge-, Lisse-, Biezen- en Pluimenmeent. Dit zijn gedeeltelijk koopwoningen en gedeeltelijk huurwoningen van Het Gooi en Omstreken.
  4. Distel-, Klaver- en Grasmeent. Dit zijn huurwoningen van De Alliantie.
Regiegroep Meent Aardgasvrij

In het project Meent Aardgasvrij werken Stichting Hilversumse Meent, woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en De Alliantie, netbeheerder Liander en gemeente Hilversum samen. In de regiegroep Meent Aardgasvrij bespreken zij de voortgang en nemen zij de besluiten. Deze besluiten vindt u terug 'Nieuws en verhalen’.

De partners zijn ook individueel verantwoordelijk voor deelprojecten. Naast de regiegroep zijn er werkgroepen. In de werkgroepen worden ideeën, voorstellen en plannen uitgewerkt of onderzoek gedaan. De regiegroep bespreekt en besluit over deze voorstellen. Zo richt de werkgroep Communicatie & Participatie zich vooral het informeren van inwoners van de Meent, en houdt de werkgroep Techniek zich bezig met alle techniek die bij een aardgasvrije wijk komt kijken. In het verdere vervolg van het project zullen er mogelijk nieuwe werkgroepen aan worden toegevoegd.

Koploperstraject / pilots

Voor PAW Meent gaan we een aantal pilots starten. We gaan concreet aan de slag met het isoleren en aardgasvrij maken van woningen. Dat doet we samen met woningeigenaren die binnen nu en een half jaar serieus aan de gang willen met het verduurzamen van hun huis. We noemen dit ook wel het koploperstraject. Naast deze pilot met particulieren werken we met de woningcorporaties ook aan een pilot bij de huurwoningen.

Er zijn momenteel ongeveer 25 woningeigenaren geïnteresseerd om mee te doen met het koploperstraject. De eerste stap voor hen is een energieadvies op maat. Op basis hiervan besluiten zij of ze daadwerkelijk deel gaan nemen aan het traject. In het traject worden de bewoners intensief begeleid. Ook krijgen ze een financiële bijdrage voor het deel van de investering dat niet binnen 15 jaar wordt terugverdiend (onrendabele top).

Doel van de pilots

Het doel van de pilots is om leerervaringen op te doen met de verschillende woningsoorten in de Meent. De inzichten die we opdoen vertalen we naar een verduurzamingsarrangement voor deze soorten woningen. Daarnaast moet het traject concrete voorbeelden opleveren: modelwoningen. Hier kunnen andere Meentbewoners ervaren en voelen wat een warmtepomp voor hen kan betekenen.

We werken in deze pilots samen met het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek (een collectief van aannemers en installateurs uit de bouw in deze regio) en het Duurzaam Bouwloket. Samen met de bedrijven Slokker, Intersell, Mokveld Bouw en Gijs & Van Cleef wordt een pakket ontwikkeld. Dit najaar kan dat bij de deelnemers van de pilot uitgevoerd worden.

Interesse?

Heeft u interesse voor een pilot? Stuur dan een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Opbrengst straatgesprekken

In september en oktober hebben we negen straatgesprekken georganiseerd in het noordelijke deel van de Meent. Dit waren goede en waardevolle gesprekken. We hebben veel input opgehaald. Deze input hebben we vertaald naar ‘De aandachtspunten van de bewoners voor PAW Meent’. U kunt nog reageren op deze aandachtspunten. Zijn we bijvoorbeeld iets vergeten te benoemen, hebben we het niet goed verwoord of heeft u al lezende nog aanvullingen? Laat het ons weten! U vindt de aandachtspunten op www.bouwenaanhilversum.nl/pawmeent. Hier kunt u ook reageren.