Mijn wijk aardgasvrij

We maken Hilversum wijk voor wijk aardgasvrij. Elke wijk krijgt een wijkuitvoeringsplan. In dat plan staat welke nieuwe energiebronnen mogelijk zijn in uw wijk, buurt, straat of woning. We maken dit samen met huiseigenaren, huurders, ondernemers, instellingen, woningcorporaties, netbeheerder Liander en energiebedrijven.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

We weten nog niet welke wijken wanneer van het aardgas af gaan. We gaan in 2019/2020 het Energietransitieprogramma maken. Hierin komt te staan welke wijken voor 2030 van het aardgas af gaan. Voor die wijken maken we vervolgens wijkuitvoeringsplannen. We informeren u wanneer we voor uw wijk dit plan gaan maken.

In de Hilversumse Meent onderzoeken we nu al wat er allemaal nodig is om een wijk van het aardgas af te halen. We weten ook nog niet wanneer deze wijk van het aardgas af gaat.

Wat kan ik nu al doen?

U hoeft niet te wachten tot uw wijk van het aardgas af gaat. U kunt uw huis nu al voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. In veel gevallen levert dat u direct meer comfort op en een lagere energierekening. Besparen, isoleren, ventileren en zonnepanelen plaatsen zijn maatregelen waarvan u geen spijt krijgt, ongeacht de keuzes die voor u wijk nog volgen in de toekomst. Lees hier meer over onder Mijn huis aardgasvrij.

Meer over