Zonnepanelen als leermiddel op J.H. Donnerschool

Het is bijna zomervakantie in Hilversum, ook voor de leerlingen van de J.H. Donnerschool aan de Lopes Diaslaan. Wanneer zij eind augustus weer terugkeren naar hun klassen, is er iets veranderd. Op het dak van hun school liggen dan namelijk 124 zonnepanelen. Die wekken met elkaar ongeveer 35.000 kilowattuur (kWh) per jaar op. Een mooie opbrengst, maar dat is niet de enige reden voor de school om voor zonnepanelen te kiezen.

De J.H. Donnerschool biedt speciaal onderwijs aan kinderen tot 12 jaar. Daarbij leren de kinderen verder te kijken dan alleen hun school. “Toekomstgerichtheid is een van onze kernwaarden. En we dragen uit dat we met elkaar de maatschappij zijn en daarvoor moeten we zorgdragen”, vertelt locatiedirecteur Suzanne Dukel.
De aanschaf van de zonnepanelen past in die visie. Directeur-bestuurder Jan Hofman dook in 2017 voor het eerst in de wereld van de zonnepanelen. Daarbij zocht hij al vrij snel contact met de gemeente. “Wij weten veel van kinderen, maar niet van techniek. De gemeente verwees ons door naar energiecoöperatie HilverZon, waar Gijs van de Laar actief is. Hij heeft een rendementsberekening laten maken. Het proces liep wat vertraging op omdat ons dak aan renovatie toe was, maar vorig jaar is het dak vernieuwd en konden we verder gaan met de zonnepanelen.”

Stichting Schooldakrevolutie

Daarbij kreeg de J.H. Donnerschool dus hulp van Gijs van de Laar. “Ik kende deze school al van de lessen over alternatieve energiebronnen die ik hier – en op veel andere scholen in Hilversum – namens HilverZon heb gegeven.” Inmiddels werkt Van de Laar ook voor Stichting Schooldakrevolutie. “De missie van Schooldakrevolutie is dat alle leerlingen in Nederland op en over zonne-energie moeten kunnen leren. Voor de J.H. Donnerschool zijn we vooral aanjager geweest in het besluitvormingsproces. Schooldakrevolutie biedt ook de mogelijkheid voor begeleiding in de realisatie. In dit geval heeft de school dat zelf met een aannemer gedaan.”

“Maar dat heb jij nog wel gemonitord”, vult Jan Hofman aan. “Gijs heeft namelijk nog meegekeken naar offertes van leveranciers en regelmatig geïnformeerd hoe het ervoor stond. Ik kon echt met hem sparren. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Het gaat me ook om de verbinding en de energie. Gijs heeft bij Suzanne en mij energie opgewekt en dan komen de middelen uiteindelijk vanzelf wel. Ik denk echt dat het belangrijk is om de goede mensen te zoeken met wie je kunt sparren. Die hebben wij gevonden in HilverZon, Stichting Schooldakrevolutie en de gemeente.”

Energie opwekken

De leerlingen van de J.H. Donnerschool zijn betrokken bij het hele proces. “Van Stichting Schooldakrevolutie hebben we een lespakket gekregen waarmee we er in de lessen aandacht aan konden besteden”, vertelt Suzanne Dukel. “Ook in de nieuwsbrief hebben we er over geschreven. We hopen dat de kinderen wat ze hier leren, meenemen naar huis en dat ouders daar ook weer van leren.”

De panelen worden in de eerste week van de vakantie op het schooldak gelegd. De school besteedt hier na de zomervakantie opnieuw aandacht aan. En dat zal zo blijven. Hofman: “Er komt een groot scherm in de school. Hier kunnen de leerlingen zien hoeveel energie de panelen opwekken en dat het in de winter minder is dan in de zomer. De zonnepanelen zijn voor ons ook echt een leermiddel.”

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor zonnepanelen op uw school? Kijk dan op de website van schooldakrevolutie.