Woningcorporatie de Alliantie: “Samen met bewoners verder verduurzamen”

In 2016 stond de Alliantie voor een uitdaging: de ambitie was gesteld om hun woningen op een versnelde manier naar label B te brengen. We spraken Bianca Themen, projectcoördinator Verbeteren en Verduurzamen, over hoe de Alliantie deze uitdaging aanging.

Het versneld verduurzamen van woningen, hoe doe je dat?

“Om onze woningen te verduurzamen, vroegen wij ons als eerste af hoe wij een grote slag konden slaan. Waar zit het laaghangend fruit? Al snel zagen we in dat we grote slagen konden maken door zonnepanelen te leggen op onze daken, omdat we dit snel en efficiënt konden uitvoeren.

In 2016 zijn we gestart met een pilot in Almere. Hier hebben we 1500 huurders een aanbod gedaan om individueel zonnepanelen aan te laten sluiten. Vijf jaar later hadden wij al op een kwart van onze daken zonnepanelen liggen, zowel eengezinswoningen als appartementen. De voorwaarden om die zonnepanelen te kunnen leggen zijn een geschikt dak en dat de zonnepanelen op de individuele meter kunnen worden aangesloten.”

Het lijkt een hele klus om mensen bereid te krijgen mee te doen, wat is jullie geheim?

“Samen met onze zonnepanelenleverancier hebben we een stappenplan opgesteld waarbij wij wijk voor wijk aan de slag zouden gaan. Eerst sturen we de bewoners een brief waarin wij de zonnepanelen introduceren. Zo’n brief levert soms vragen op. Daarom organiseert onze zonnepanelenpartner open-daken-dagen en rijden zij met de ‘groene bus’ naar de wijken om meer uitleg te geven. Door corona informeerden we bewoners de afgelopen tijd ook telefonisch. Als bewoners besluiten de zonnepanelen te willen plaatsen, kunnen wij vaak binnen twee maanden de woning aansluiten op zonne-energie. In een eerste ronde gaan niet alle bewoners gelijk akkoord. En dat snappen wij heel goed. Daarom sturen wij na een jaar nog een uitnodiging om over te stappen op zonne-energie. Waar we in de eerst ronde vaak zien dat 50% van de bewoners meedoen, stapt in de tweede ronde nog eens 25% over. Om toch zoveel mogelijk bewoners een kans te geven om over te stappen op zonnepanelen, sturen we als derde stap nog een keer een uitnodiging. In totaal doet uiteindelijk toch vaak 95% van de huurders mee!”

“We merken dat bewoners die in eerste instantie nee zeggen, vaak niet goed weten wat hen te wachten staat. Ons succes zit vooral in de samenwerking met de leverancier, omdat we elkaar goed aanvullen in het verhaal. Wij weten goed wat er speelt bij bewoners. De leverancier heeft alle technische kennis in huis. Zo hebben wij een antwoord op alle mogelijke vragen.”

Er wordt telkens gesproken dat het zo voordelig is voor bewoners, maar wat zijn de voordelen?

“Wij hebben geen winstoogmerk en willen graag onze woningen zo snel mogelijk verduurzamen. Daarom is voor ons de terugverdientijd minder relevant. Wij schaffen de zonnepanelen daarom aan voor de huurders en doen ook het onderhoud. Hier profiteren onze bewoners van, omdat zij alleen servicekosten betalen voor het gebruik van de zonnepanelen. Daarnaast besparen bewoners direct op hun verbruik en delen zij mee in de opbrengsten bij het terug leveren van stroom. Uiteindelijk gaan bewoners er financieel op vooruit. Gelukkig doen bewoners het niet alleen om financiële redenen, maar zijn zij ook blij om een bijdrage te kunnen leveren aan het milieu.

Het succes van de Alliantie kenmerkt zich doordat wij samen met de zonnepanelenleverancier een goed verhaal weten over te brengen én het proces samen goed stroomlijnen. Bewoners worden zoveel mogelijk ontzorgd. Door de juiste informatievoorziening weten zij waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Zo worden zij niet verrast en zetten de Alliantie en de bewoners samen de verduurzaming verder in gang.”