Rijkssubsidie verhoogd: Energiebesparing eigen huis

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) tegemoet te komen in deze onzekere tijden heeft minister Ollongren besloten de subsidiebedragen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) tijdelijk met 10% te verhogen tot ongeveer 30% van de investeringskosten. Zij wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Aanvragen

  • SEEH voor particuliere woningeigenaren:
    Particuliere woningeigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag.
  • SEEH voor VvE:
    VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, krijgen subsidie met het verhoogde tarief. Dit omdat de VvE's hun aanvraag indienen vóór verbetering van hun gebouw.

De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen ongewijzigd. Zie www.rvo.nl/seeh. Belangrijk is ook dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging.

Subsidies en leningen

Heeft u plannen om uw huis te verduurzamen, bijvoorbeeld isoleren? Kijk dan goed naar de verschillende financiële regelingen die er zijn. De SEEH regeling van het rijk bijvoorbeeld of de duurzaamheidslening van de gemeente.

Kijk voor een overzicht van duurzaamheidsregelingen op www.duurzaambouwloket.nl. Voer uw gemeente in en klik op het kopje subsidie- en financieringsregelingen voor een overzicht. 

Verduurzamen is nu extra belangrijk omdat Nederland, ook Hilversum, van het aardgas afgaat. Energie besparen, isoleren en ventileren vormen tezamen de eerste stap naar een aardgasvrije woning. Overigens heeft u veelal direct profijt ervan: een aangenamere woning en een lagere energierekening.

Huisjes