Rijkssubsidie energiebesparing eigen huis

Heeft u plannen om uw huis te isoleren? Kijk dan naar de mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling van het rijk: de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Als u 2 of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren, kunt u ongeveer 20 procent subsidie krijgen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit. Meer informatie over deze regeling vindt u op www.rvo.nl.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat veel huiseigenaren hun woning nog niet verduurzamen omdat zij niet weten welke financiële regelingen zij vanuit de overheid kunnen verwachten. Ook denken ze dat verduurzamen in de toekomst goedkoper wordt. Dat is jammer, want er zijn nu ook al regelingen, leningen en subsidies. Bovengenoemde subsidieregeling bijvoorbeeld, maar ook de duurzaamheidslening van de gemeente. Kijk voor een overzicht van duurzaamheidsregelingen op www.duurzaambouwloket.nl. Voer uw gemeente in en klik op het kopje subsidie- en financieringsregelingen voor een overzicht. 

Verduurzamen is nu extra belangrijk omdat Nederland, ook Hilversum, van het aardgas afgaat. Energie besparen, isoleren en ventileren vormen tezamen de eerste stap naar een aardgasvrije woning. Overigens heeft u veelal direct profijt ervan: een aangenamere woning en een lagere energierekening.

Huisjes