Hilversum in 2030 ruim voorzien van lokaal opgewekte elektriciteit

Zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, in geluidsschermen langs de A27 en op het vliegveld van Hilversum. Dat is waar de gemeente Hilversum de komende jaren op in gaat zetten om de stad in 2030 voor een groot deel zelfvoorzienend te maken en lokaal bijna net zoveel duurzame elektriciteit op te wekken als dat de huidige inwoners van Hilversum verbruiken. In cijfers uitgedrukt: 100 GWh zonne-energie per jaar in 2030. Dit is circa tien keer meer dan dat er nu wordt opgewekt in Hilversum.
Deze ambities voor de gemeente Hilversum staan in de Regionale Energie Strategie (RES) Noord Holland Zuid.

Wethouder Bart Heller: “Een mooi streven en ook hard nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Ondanks de natuur en de hei in en om Hilversum zie ik genoeg mogelijkheden om zonne-energie grootschalig op te wekken. Dan denk ik met name aan al die daken op bedrijventerreinen waar nog zoveel ruimte is voor zonnepanelen.”

Geen windenergie, maar wel grootschalige zon opwek

Elke gemeente in Nederland heeft het afgelopen paar jaar samen met geïnteresseerde bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden (nutsbedrijven, natuurorganisaties) onderzocht waar er fysieke ruimte is om lokaal elektriciteit op te wekken, zowel voor windenergie als zonne-energie, en hoeveel. Deze zoekgebieden zijn opgenomen de Regionale Energiestrategie (RES). In de Regio Gooi en Vechtstreek, dat onderdeel uitmaakt van de RES Noord-Holland Zuid, vielen in een eerder stadium alle zoekgebieden voor windenergie af als ook het realiseren van zonne-energie ten oosten van Anna’s Hoeve.

Nu blijven voor de gemeente Hilversum de volgende zoekgebieden over: het Vliegveld Hilversum, het buurtschap Crailo, geluidschermen langs de A27 en alle grote daken van bedrijven, woningen en maatschappelijke instellingen zoals scholen en sportverenigingen.

Wethouder Bart Heller: “Het vliegveld is een mooie plek om zonnepanelen te plaatsen. Dat wordt nu nader onderzocht. Overigens gaat het daarbij om niet meer dan 2 % van het totaal oppervlakte. Maar ik zie vooral kansen bij bestaande daken. Daar zetten we dan ook extra op met het inzetten van een Greendeal coach Vastgoed. Deze coach, Jim Teunizen, gaat met veel enthousiasme bij bedrijven langs om ze te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Vaak hebben mensen niet door dat zonne-energie ook financieel heel aantrekkelijk kan zijn.”

Daarnaast stimuleert de gemeente bewoners zonnepanelen op daken aan te leggen door het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Inwoners kunnen tegen een gunstig tarief een lening afsluiten om hun huis te verduurzamen door onder andere zonnepanelen te plaatsen op hun dak. Ook kunnen bewoners voor al hun vragen over het verduurzamen van hun woningen terecht bij zowel het duurzaam bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl) als ook bij de Hilversumse energiecoöperaties en hun energiecoaches. Deze geven een onafhankelijk advies op maat.

Zoeklocaties voor zon geen juridische status

De zoeklocaties die nu zijn opgenomen in deze RES hebben geen juridische status en krijgen pas een vergunning na een zorgvuldige afweging met omwonenden, nutsbedrijven, energie coöperaties en natuurorganisaties

Op 7 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid.

Meer informatie RES

De Regionale Energie Strategie voor Noord Holland Zuid is gepubliceerd op www.energieregionhz.nl. Op woensdag 28 april 2021 (20.00-21.00 uur) geeft de energieregio een online toelichting gegeven op de keuzes die zijn gemaakt voor de regio Noord Holland Zuid, waar gemeente Hilversum onderdeel van uitmaakt. De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op https://energieregionhz.nl/informatieavond-res.