Energie opwekken

Voor een aardgasvrije toekomst is naast besparen het duurzaam opwekken van energie een belangrijke stap. U kunt zelf energie opwekken door zonnepanelen aan te schaffen. Dit kan op twee  manieren:

  • U kunt zonnepanelen plaatsen op uw eigen dak, dat levert u het meeste op. De elektriciteit van de zon kost u niets!
  • Als uw dak niet geschikt is kunt u investeren in een collectief zonnedak, bijvoorbeeld via de energiecoöperatie HilverZon. U koopt dan panelen op een dak van een ander en krijgt goedkope elektriciteit.

Voor een onafhankelijk advies over de mogelijkheid voor zonnepanelen op uw dak kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket of bij de lokale energiecoöperatie HilverZon.

De Hilversumse energiecoöperaties HilverZon en HET organiseren een paar keer per jaar collectieve inkoopacties voor zonnepanelen. Als u hieraan meedoet, koopt u samen met andere mensen zonnepanelen in. Dit scheelt vaak in de kosten. Houd deze acties dus goed in de gaten.

Zonnepanelen bij monumenten of beschermd stadsgezicht

Woont u in een monument of beschermd stadsgezicht? Ook dan zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen. Wel is hier mogelijk een vergunning voor nodig. Kijk voor meer informatie over het verduurzamen van een monument of beschermd stadsgezicht op de pagina Advies en Ondersteuning.

Grootschalige zonnedakenen -weides

In de Regionale Energie Strategie (RES) van de energieregio Noord Holland Zuid wordt één zoekgebied in Hilversum genoemd voor grootschalige opwek van zonne-energie in Hilversum: een klein deel van het vliegveld. Daarnaast onderzoeken we alle mogelijkheden voor zonnepanelen op grote daken, boven parkeerplaatsen en op geluidsschermen en wegbermen. Dat doet de gemeente Hilversum, samen met de regio Gooi en Vechtstreek. Lees hier meer over op de homepagina onder Regionale Energie Strategie.

Meer over