Advies en Ondersteuning

Bij het verduurzamen van uw woning komt u soms voor lastige keuzes te staan. Gemeente Hilversum werkt samen met verschillende partijen, bij wie u terecht kunt voor onafhankelijk advies en informatie:

Duurzaam Bouwloket

Hilversum is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. Op duurzaambouwloket.nl leest u over energie besparen, isoleren, energie opwekken en aardgasvrij wonen. De gemeente Hilversum heeft hier een eigen pagina. De medewerkers van het Duurzaam Bouwloket geven onafhankelijk advies, telefonisch of via de mail. Het Duurzaam Bouwloket werkt regionaal samen met installateurs, bouwers, energiecoöperaties, kennis- en financiële instellingen in het Energiedienstenbedrijf. Hierdoor worden huiseigenaren nog beter ondersteund bij het verduurzamen van hun woning, van voorlichting tot uitvoering.

Lokale energiecoöperaties

In Hilversum zijn twee lokale energiecoöperaties actief. Zij organiseren buurtactiviteiten en informatiebijeenkomsten over energie besparen, energie opwekken en aardgasvrij wonen. Ook hebben zij energiecoaches die advies kunnen geven. De Hilversumse energiecoöperaties zijn:

Bent u lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE)?
 • www.duurzame-vve.nl
  Het platform Duurzame VvE helpt VvE’s te verduurzamen. Hier vindt u alles onder één dak om uw VvE te verduurzamen. Ze hebben al tientallen VvE’s geholpen in de regio’s Eemland en Gooi&Vechtstreek.
 • Duurzaam Bouwloket
  Het loket in de regio waar woningbezitters onafhankelijk advies kunnen krijgen over duurzame aanpassingen aan de woning. Ook VvE’s kunnen hier terecht voor informatie en advies.
Bent u eigenaar van een monument of beschermd stadsgezicht?

Hilversum is trots op de vele monumenten en de beschermde gezichten. Monumenten en de beschermde gezichten gaan soms al eeuwenlang mee als vertegenwoordigers van ons cultureel erfgoed. In dat opzicht zijn ze duurzaam. We willen ze graag behouden. Ze moeten ook aangepast worden aan de eisen van de huidige tijd. Op het gebied van energiezuinigheid is vaak nog winst te behalen. Verduurzamen van monumenten kan zeker. Het vraagt wel extra zorgvuldigheid en maatwerk.

Groene Menukaarten speciaal voor historische panden

Woont u in een (monumentale) villa of historische arbeiderswoning en wilt u weten hoe u deze kunt verduurzamen? Kijk dan op de Groene Menukaart van uw gemeente. In samenwerking met De Groene Grachten heeft de Regio Gooi en Vechtstreek De Groene Menukaart ontwikkeld voor monumentale arbeiderswoningen en villa’s. Hier vindt u meer dan 70 mogelijke duurzame maatregelen, tips voor energie besparen en duurzaam energie opwekken en alle financiële en juridische keuzes (zoals het aanvragen van vergunningen). Met de rekentools kunt u een snelle inschatting maken van de investeringskosten en besparing op CO2 en de energierekening. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden.

 • De Groene Menukaart voor een historische arbeiderswoning vindt u op de website van De Groene Menukaart.
 • De Groene Menukaart voor een (monumentale) villa vindt u ook op de website van De Groene Menukaart

Voor sommige maatregelen heeft u een vergunning nodig. Heeft u plannen om energiebesparende maatregelen uit te voeren in een historische omgeving? Vraag dan eerst advies bij de beleidsadviseur Cultureel Erfgoed via monumenten@hilversum.nl 

Meer informatie over het verduurzamen van monumenten en beschermde gezichten vindt u hier:

Bent u ondernemer?

Een goed imago, lagere kosten en een toekomst voor ons allemaal. Mens, milieu en winst in goede harmonie. Eigenlijk is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet zo’n moeilijke keuze. Meer informatie hierover vindt u op de pagina duurzaam ondernemen

Landelijke initiatieven

Ook landelijk zijn er allerlei initiatieven die informatie en advies bieden, bijvoorbeeld:

 • www.milieucentraal.nl
  Milieu Centraal is de praktische gids voor duurzame tips en adviezen. Hoe kan ik in mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Wat is een klimaatvriendelijk gerecht? Hoe groot is de impact van vliegen? Waar laat ik een oude videoband? Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt.
 • www.hierverwarmt.nl
  De website HIER verwarmt wil bewoners informeren en activeren, gemeenten ondersteunen en samen met het bedrijfsleven meer draagvlak creëren.
Scholen, (sport)verenigingen, stichtingen en zorginstellingen

Scholen

De gemeente biedt scholen in Hilversum (primair en voortgezet) de mogelijkheid om deel te nemen aan het internationale Eco-Schools-programma. Kijk voor meer informatie op educatiefhilversum.nl/eco-schools

(Sport)verenigingen, stichtingen en zorginstellingen

Verenigingen, stichtingen, zorginstellingen en scholen op het gebied van bijvoorbeeld educatie, sport, cultuur, godsdienst of levensbeschouwing kunnen onder gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun gebouw. Ook het verduurzamen van sportterreinen valt onder deze regeling. Kijk voor meer informatie op de pagina duurzaamheidslening Maatschappelijk Vastgoed.

Duurzaamheidsleningen en subsidies

Het verduurzamen van de woning en maatregelen om energie te besparen, kost de woningeigenaar geld. Deze kosten verdient u vaak terug via een lagere energierekening. Ook wordt uw huis comfortabeler en stijgt de waarde er waarschijnlijk van. Maar u moet de aanschaf- en aanlegkosten wel eerst betalen. Maak gebruik van subsidies en acties: daarmee kunt u de kosten flink omlaag brengen. Er zijn verschillende leningen en subsidiemogelijkheden, vanuit de gemeente en vanuit de overheid:

Duurzaamheidslening gemeente Hilversum

Voor energiezuinige aanpassingen in huis heeft gemeente Hilversum een duurzaamheidslening beschikbaar. Dit is een revolverend fonds. Dit betekent dat rente en aflossingen weer terugvloeien in het fonds en gebruikt worden voor nieuwe   aanvragen. Omdat het hierdoor kan voorkomen dat het fonds leeg is, is het belangrijk aanvragen op tijd te doen. Kijk voor informatie op de pagina gemeentelijke duurzaamheidsleningen.

Subsidie energiebesparing eigen huis (ISDE)

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen. Kijk voor meer informatie op rvo.nl.

Duurzaam bouwloket

Een volledig overzicht van alle duurzaamheidsregelingen en subsidies kunt u vinden op www.duurzaambouwloket.nl. Voer uw gemeente in en klik op het kopje ‘Subsidiecheck’ voor een overzicht van actuele financieringsmogelijkheden en  subsidies.

Energiesubsidiewijzer.nl

Nederland kent verschillende subsidies en leningen voor woningeigenaren die energiezuinige aanpassingen willen doen. Op www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u in twee stappen ontdekken voor welke subsidies en leningen u in aanmerking komt.

Verenigingen, stichtingen, scholen, zorginstellingen op het gebied van bijvoorbeeld educatie, sport, cultuur, godsdienst of levensbeschouwing kunnen onder gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun gebouw. Ook het verduurzamen van sportterreinen valt onder deze regeling. Meer informatie vindt u op de pagina duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed.

Meer over