Resultaten verkenning zonnepanelen vliegveld Hilversum

De gemeente Hilversum heeft begin 2020 onderzocht of er zonnepanelen op het vliegveld Hilversum geplaatst kunnen worden. Het ging om een algemene onderzoek. Er zijn gesprekken gevoerd met belangenpartijen over de mogelijkheden en voorwaarden. Ook is er een enquête uitgezet bij omwonenden.

Uit de verkenning blijkt dat het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op een beperkt deel van vliegveld Hilversum. Het gaat hierbij om maximaal 500-2.000 zonnepanelen, op circa 2% van het terrein. Op het overgrote deel van het terrein zijn zonnepanelen niet mogelijk. Dat heeft te maken met de vliegveiligheid, de natuur en het landschap. De gemeente Hilversum gaat de mogelijke plaatsing van zonnepanelen verder onderzoeken.

Hieronder staat een korte samenvatting van de verkenning. De volledige samenvatting kunt u aanvragen via aardgasvrij@hilversum.nl.

Een samenvatting verkenning

Vliegverkeer

 • Eventuele zonnepanelen mogen het huidige vliegverkeer niet hinderen.
 • Er moet voldoende bufferruimte zijn met de landingsbanen zijn.
 • Geen spiegeling van zonnepanelen die het zicht hinderen.
 • Geen zonnepanelen in het valgebied van lierkabels van de zweefvliegtuigen.
 • Goedkeuring van de inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) is nodig.
 • Onderzoek nodig naar zonnepanelen op de hangars.

Landschap, uitzicht en natuur

 • Rekening houden met bijzondere landschap: de openheid, de natuurgebieden en de omliggende akkers.
 • Rekening houden met de ecologische verbinding.
 • Alleen plaatsen zonnepanelen aan de oost- en westzijde .
 • Toevoegen natuurlijk heggen en planten: goed voor natuur en minder zicht op zonnepanelen.

Enquête omwonenden

 • Een derde respons.
 • Bijna 80% voorstander is van het opwekken van lokale duurzame energie in eigen stad of dorp.
 • 61% gaf aan zonnepanelen op een deel van Vliegveld Hilversum een goed idee te vinden. 15% heeft er geen mening over en 23% vindt het geen goed idee.
 • De belangrijkste zorgen:  de aantasting van het landschap, overlast van de zonnepanelen en aantasting van de natuur.

Technisch & financieel

 • Rekening houdend met alle bovenstaande voorwaarden, is er ruimte voor 500 tot 2.000 panelen.
 • Dit zal 0,15 tot 0,35 GigaWatt (GWH) aan duurzame stroom opwekken.
 • De financiële haalbaarheid moet nog verder worden onderzocht.