Hilversum aardgasvrij: eerst zoveel mogelijk besparen

De komende jaren hoeft er in Hilversum niemand gedwongen van het gas af. Dat heeft het college vastgesteld in het startdocument Transitievisie Warmte.

Het college wil de komende jaren vooral inzetten op her isoleren van woningen. En daarnaast ruimte geven aan buurtinitiatieven die op vrijwillige basis verdere stappen willen nemen om van het gas af te komen.

Eerst een betaalbaar alternatief

Wethouder Bart Heller van Energietransitie: “Er moeten eerst betaalbare en technisch haalbare alternatieven voor aardgas zijn, voordat het college over wil gaan tot het loskoppelen van het aardgas. Concrete aardgasvrij-initiatieven van bewoners en ondernemers vinden wij bespreekbaar als ze haalbaar en betaalbaar zijn.”

In 2040 van het gas af

Voor de overgang naar aardgasvrije woningen vraagt het Rijk alle gemeenten in Nederland een 'Transitievisie Warmte' op te stellen. Hierin staat hoe gemeenten zich tot en met 2030 gaan voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. In 2040 wil de gemeente Hilversum uiteindelijk echt van het gas af.

Uitgangspunten Transitievisie warmte naar de raad

De gemeente Hilversum heeft de afgelopen maanden gesproken met netbeheerders, woningcorporaties, het waterschap, waterleidingen-bedrijf, energiecoöperaties en Green Deal coaches. Op basis daarvan heeft het college uitgangspunten geformuleerd voor de op te stellen Transitievisie warmte en legt deze uitgangspunten nu voor aan de gemeenteraad. Na het raadsbesluit worden de uitgangspunten verder uitgewerkt in een Transitievisie Warmte. Dit gebeurt samen met stakeholders, partners én natuurlijk bewoners(groepen). Eind 2021 moet de Transitievisie Warmte klaar zijn.