Hilversum op weg naar aardgasvrij

Heel Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas. Wij gaan elektrisch koken en onze woningen verwarmen op andere duurzame energiebronnen. De gemeente gaat zich hier de komende jaren op voorbereiden. Dat doen we samen met bewoners en andere betrokken partijen.

Eerst isoleren

De eerste stap naar aardgasvrij wonen is energie besparen door de woning te isoleren. Wat bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Dat is voor de gemeente het belangrijkste op weg naar een aardgasvrije toekomst. De komende jaren hoeft er in Hilversum niemand gedwongen van het aardgas af. Wel geven we de ruimte aan buurten die zelf stappen willen ondernemen om van het aardgas af te gaan.
 

Nieuwe duurzaamheidslening

Isolatie, zonnepanelen, warmtepomp of een groen dak plaatsen? Daarvoor kunt u bij gemeente Hilversum een duurzaamheidslening afsluiten. Deze lening is sinds kort uitgebreid. Met de nieuwe ‘Duurzaam Wonen Lening Hilversum’ [link naar www.hilversum.nl/duurzaamheidslening]heeft u meer mogelijkheden om tegen een zeer gunstig rentetarief een lening af te sluiten voor het verduurzamen van uw huis of Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook zijn er meer maatregelen toegevoegd waarvoor de lening kan worden afgesloten. 

Transitievisie Warmte

Met aardgas stoten we veel CO2 uit. Daarom wil Nederland in 2050 zijn overgestapt op duurzame warmtebronnen. De gemeente gaat voorlopig geen buurten van het aardgas af halen. Wel worden inwoners individueel ondersteund bij het verduurzamen van hun woning. Zo worden er bijvoorbeeld routekaarten en all-in pakketten ontwikkeld voor bepaalde typen woningen. Zo weten bewoners die aan de slag willen direct wat de mogelijkheden en kosten zijn om hun huis energieneutraal te krijgen. Ook gaat de gemeente kijken hoe bewoners die samen aan de slag willen in het verduurzamen van hun buurt beter ondersteund kunnen worden.

Dit staat in de Transitievisie Warmte (pdf, 9 MB): een plan waarin staat wat er nodig is om huizen te verduurzamen en om in de toekomst de overgang naar aardgasvrij het beste te kunnen maken. Dit plan wordt elke 5 jaar vernieuwd. Het college heeft op 7 september 2021 de Transitievisie Warmte besproken en heeft deze ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 7 oktober de Transitievisie Warmte vastgesteld.

Regionale Energie Strategie (RES)

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Het Rijk heeft deze energieregio’s opdracht gegeven te onderzoeken waar en hoe het beste elektriciteit opgewekt kan worden. Het gaat dan om zonne-energie en windenergie. De keuze die iedere energieregio maakt staat in de Regionale Energie Strategie (RES). Hilversum levert samen met de Regio Gooi en Vechtstreek input voor de RES voor Noord-Holland Zuid.

De RES 1.0 Noord Holland Zuid is klaar. Hilversum zet in op zonne-energie: zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, in geluidsschermen langs de A27 en op het vliegveld van Hilversum. Lees hier meer over in het persbericht ‘Hilversum in 2030 ruim voorzien van lokaal opgewekte elektriciteit’.

Op 7 juli neemt de gemeenteraad  een besluit over de RES 1.0 Noord Holland Zuid. De RES staat op www.energieregionhz.nl.

 Woensdag 28 april toelichting RES 1.0

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) geeft de energieregio een online toelichting op de RES. Deze kunt u volgen via een livestream op https://energieregionhz.nl/informatieavond-res.

Meer informatie over de RES

Wat is de RES? Kijk voor een simpele uitleg naar deze animatie.

Wilt u meer weten over de RES Noord Holland Zuid? Kijk op energieregionhz.nl
Wilt u meer weten over de RES in de regie Gooi en Vechtstreek? Kijk op www.regiogv.nl

Verkenning  zonnepanelen Vliegveld Hilversum

De gemeente Hilversum bekijkt, met medewerking van gemeente Wijdemeren, of het mogelijk en wenselijk is zonnepanelen te plaatsen op Vliegveld Hilversum. Zo wil Hilversum bijdragen aan het opwekken van groene energie.

Begin 2020 zijn gesprekken gevoerd met belangenpartijen over de mogelijkheden en voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen op deze locatie. Ook is er een enquête uitgezet bij omwonenden. Uit deze verkenning blijkt dat het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op een beperkt deel van het vliegveld. Het gaat dan om 500 tot 2000 panelen op ongeveer 2% van het terrein. De gemeente Hilversum gaat dit nu verder onderzoeken. Deze verkenning leest u in de samenvatting.

De verkenning ‘Zonnepanelen Vliegveld Hilversum’ maakt onderdeel uit van de Regionale Energie Strategie (RES).

Gratis energiebesparingsadvies voor woningeigenaren én huurders

De gemeente Hilversum, woningbouwcorporaties en de Hilversumse energiecoöperaties HilverZon en HET werken samen, zodat 4000 huurders en 1000 woningeigenaren gratis en onafhankelijk energieadvies kunnen aanvragen. Er is een groot verduurzamingsaanbod samengesteld, waarbij iedereen kan aanhaken.

Aanbod

Voor huurders zijn er drie mogelijkheden. U kunt kiezen voor een workshop energiebesparing, meedoen met de online ‘Energy Challenge’, of u kunt de energieconciërge bij u thuis laten komen. De energieconciërge kan u helpen met het installeren van energiebesparende producten, zoals radiatorfolie of tochtstrips. Als u meedoet aan een van deze activiteiten, ontvangt u een tegoedbon of gratis energiebesparende producten ter waarde van €70 euro.

Woningeigenaren kunnen een gratis besparingsadvies op maat krijgen van een energiecoach, thuis of online. U ontvangt daarbij een tegoedbon ter waarde van €70 euro, waarmee u energiebesparende producten kunt kopen, zoals ledlampen of radiatorfolie.

Aanmelden

Zowel huurders als woningeigenaren kunnen zich voor deze activiteiten aanmelden via de site van het Duurzaam Bouwloket. Op deze website klikt u op ‘Hilversum bespaart – Doe mee met de bespaaractie’. 

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

De workshop, energy challenge, energieconciërge, energiecoach en de tegoedbonnen worden mogelijk gemaakt door een subsidie van het Rijk: de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). De gemeente Hilversum kan hiermee, samen met de Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon en de woningcorporaties, bewoners helpen in het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen leveren in veel gevallen direct meer comfort op en een lagere energierekening. Samen bouwen we zo ook aan een duurzaam Hilversum!