Home - HilversumAardgasvrij

Heel Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas. De gemeente Hilversum wil in 2040 van het aardgas af zijn. Dat heeft gevolgen voor alle woningen en andere gebouwen in de stad. Wij gaan koken en stoken op andere duurzame energiebronnen. Een grote klus. Komende jaren gaan we samen met bewoners en andere betrokkenen hiervoor plannen maken.

Veel Hilversummers zijn al bezig hun woning duurzamer te maken. Dat doen ze omdat ze een nieuw huis hebben gekocht dat ze willen moderniseren of omdat ze gaan verbouwen omdat ze langer thuis willen blijven wonen, ze duurzamer willen leven of willen investeren in maatregelen die zich terugverdienen. Dat is goed. U hoeft niet te wachten tot uw wijk van het aardgas af gaat.

U kunt uw huis nu al voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. In veel gevallen levert dat direct meer comfort op en een lagere energierekening. Isoleren of zonnepanelen plaatsen zijn bijvoorbeeld maatregelen waarvan u geen spijt krijgt, ongeacht de keuzes die voor uw wijk nog volgen in de toekomst. Laat u wel altijd goed en professioneel voorlichten.

Kalender duurzaamheid

Iedere woensdag
15.00 – 17.00 uur
Bibliotheek s-Gravelandseweg 55

Energieloket HilverZon voor al uw vragen over energiebesparing en/of het laten checken van offertes op duurzaamheid. www.hilverzon.nu

6,11 en 13 februari

Energiecoöperatie HET, Firan en Waternet doen een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een warmtenet in Kerkelanden. Tijdens informatiebijeenkomsten op 3, 11 en 13 februari vertellen ze hoe onderzocht wordt of een warmtenet voor Kerkelanden een betaalbare en haalbare energieoplossing is. Meer informatie: www.hetcooperatie.nl/kerkelanden   

18 maart
13.00 - 18.00 uur
MCO
Heuvellaan 33

Symposium Energie-Realisme. Doel van dit congres is andere duurzame energie en warmteopties dan zon, wind en biomassa onder de aandacht te brengen: aardgas als ‘tussenoplossing’, energie-opslag, waterstof en synthetische gassen, en (nieuwe vormen van)  kernenergie. Georganiseerd door aantal actieve Hilversummers. Meer informatie en kaarten (25 euro): www.energie-realisme.nl

21 tot en met 28 maart
 

Week van de Duurzaamheid door Netwerk 1215. Organisaties zoals de Bethlehemkerk, Heikracht, Bink Hasselbraam, Savornin Lohman, de Zoutkeet en Plupetit (Tiny House) organiseren samen deze week. Ze willen de wijk betrekken bij de initiatieven op het gebied van energiebesparing, tegengaan voedselverspilling,  elektrische deelauto’s en verduurzamen van de woning/duurzaam wonen. Binnenkort meer informatie op www.heikracht.nl.

Regionale Energie Strategie

In de Gooi- en Vechtstreek wordt een Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt. We werken daarin samen met gemeenten, energiebedrijven, energiecoöperaties, netbeheerders, woningcorporaties, bedrijvenverenigingen en andere partners. In de RES wordt aangegeven wat in onze regio de mogelijkheden zijn voor het opwekken van zon- en windenergie en hoe we dit op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen. De scenario’s voor deze strategie zijn klaar. Hierin staat hoe we in onze regio meer energie duurzaam zouden kunnen opwekken.

Advies

We hebben een adviesgroep bestaande uit 50 betrokken Hilversummers gevraagd advies te geven op deze scenario’s. Zij hebben zich 3 avonden hierin verdiept. In onderstaand rapport staan de 18 adviespunten:

Vervolg

Het advies is overhandigd aan wethouder Jan Kastje, de regio Gooi en Vechtstreek en aan de Energieregio Noord Holland Zuid.

Ook bewoners van onze buurgemeenten hebben gekeken naar de mogelijkheden van zonne- en windenergie. Lees daar meer over op www.regiogv.nl.

Samen met de input van andere gemeenten wordt een concept-RES gemaakt. Vanaf de ondertekening van het Klimaatakkoord is daar tot 1 juni 2020 de tijd voor. Dit eerste concept wordt aangeboden aan het Rijk voor beoordeling.

Vervolgens werkt de energieregio Noord Holland Zuid  het concept uit tot een definitieve versie, de RES 1.0. Deze moet 1 maart 2021 klaar zijn. Ook hierbij gaan we experts, inwoners en belanghebbenden betrekken.

Meer informatie over de RES?

Wat is de RES? Kijk voor een simpele uitleg naar deze animatie.

Onze regio Gooi en Vechtstreek levert input voor de RES-regio Noord Holland Zuid. De RES-regio Noord Holland Zuid heeft een startnotitie geschreven. Hierin staat beschreven hoe en met wie de RES wordt opgesteld. Deze notitie is woensdag 28 augustus besproken in de raadscommissie. Wilt u meer weten over de RES Noord Holland Zuid? Kijk op energieregionhz.nl

Gratis energiecoachgesprek en energiebespaarbox

Steeds meer Hilversummers nemen energiebesparende maatregelen. Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden. Met gratis energiecoachgesprek van HilverZon of HET bij je thuis, krijg je een goed inzicht in energiebesparende maatregelen. Dit is een advies op maat: wat is voor jou de beste keus  en levert je het meeste op qua besparing en wooncomfort.

Voor kleine maatregelen zoek je samen met de energiecoach gelijk een oplossing. Uit een digitale energiebespaarbox kan je direct producten bestellen ter waarde van ongeveer 65 euro. Ook heeft de energiecoach een aantal voorbeelden bij zich. Na het gesprek ontvang je een advies met mogelijke maatregelen en tips waar je terecht kunt voor technisch advies. Je kan je aanmelden via www.hilverzon.nu/afspraak-energiecoach of www.hetcooperatie.nl  

1000 gratis gesprekken

De energiecoach gesprekken en de energiebespaarboxen worden mogelijk gemaakt door een subsidie van het  Rijk. De gemeente Hilversum kan hiermee, samen met de Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon, 1000 bewoners helpen in het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen leveren je in veel gevallen direct meer comfort op en een lagere energierekening. Samen bouwen we zo ook aan een duurzaam Hilversum.