Home - HilversumAardgasvrij

Hilversum op weg naar aardgasvrij

Heel Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas. De gemeente Hilversum wil in 2040 van het aardgas af zijn. Dat heeft gevolgen voor alle woningen en andere gebouwen in de stad. Wij gaan koken en stoken op andere duurzame energiebronnen. Een grote klus. Komende jaren gaan we samen met bewoners en andere betrokkenen hiervoor plannen maken.

Veel Hilversummers zijn al bezig hun woning duurzamer te maken. Dat doen ze omdat ze een nieuw huis hebben gekocht dat ze willen moderniseren of omdat ze gaan verbouwen omdat ze langer thuis willen blijven wonen, ze duurzamer willen leven of willen investeren in maatregelen die zich terugverdienen. Dat is goed. U hoeft niet te wachten tot uw wijk van het aardgas af gaat.

U kunt uw huis nu al voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. In veel gevallen levert dat direct meer comfort op en een lagere energierekening. Isoleren of zonnepanelen plaatsen zijn bijvoorbeeld maatregelen waarvan u geen spijt krijgt, ongeacht de keuzes die voor uw wijk nog volgen in de toekomst. Laat u wel altijd goed en professioneel voorlichten.

Regionale Energie Strategie

Gemeente Hilversum valt samen met de regio Gooi en Vechtstreek onder de Energieregio Noord Holland Zuid. Voor deze energieregio wordt een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. Dit is een document waarin staat hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) kunnen opwekken en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar samen maken. We werken hierin samen met gemeenten, , energiecoöperaties, energienet- en waterbeheerders, woningcorporaties, bedrijvenverenigingen en andere partners.

Concept RES NHZ

De concept RES voor de energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. De energieregio verwacht dat de komende tien jaar bijna drie keer zoveel wind- en zonne-energie opgewekt kan worden: van 0,7 Twh nu naar 2,7 Twh in 2030. In Gooi en Vechtstreek is het aanbod om 321 GWh hernieuwbare energie op te wekken aanzienlijk meer dan de huidige 21 GWh. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie in potentie kan worden opgewekt.

Lees meer over de concept RES in dit persbericht. In de bijlage staat een kaart van de regio Gooi en Vecht met de zoekgebieden (pdf, 1MB).
De concept RES staat op www.energieregionhz.nl/conceptRES

Vervolg: wensen en bedenkingen

De 29 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid bespreken deze concept RES nu lokaal. Zij hebben tot 1 oktober de tijd ‘wensen en bedenkingen’ in te dienen. Ook bewoners die eerder mee hebben gedacht over de concept RES mogen ‘wensen en bedenkingen’ indienen. In Hilversum zijn dit de deelnemers van de Adviesgroep.

Ons college van B&W stelt de gemeenteraad voor ‘wensen en bedenkingen’ in te dienen.  Vanwege de ontstane maatschappelijke onrust wil het college dat het zoekgebied bij afslag 33 van de A27 voor plaatsing van windturbines wordt geschrapt uit de concept RES. Ook wil het college vol inzetten op zonne-energie, omdat daarmee veel sneller resultaten te bereiken zijn. Lees meer hierover in dit persbericht (pdf, 476 kB).

Participatie zoekgebieden

In de concept RES worden zoekgebieden voor zonne- en windenergie genoemd. Na de zomer worden deze zoekgebieden verder onderzocht en uitgewerkt. In Hilversum gaan we dat samen met bewoners en andere belanghebbenden doen. Binnenkort laten we weten hoe dit participatieproces eruit komt te zien.

Advies

De concept-RES is het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In Hilversum heeft een adviesgroep bestaande uit 50 betrokken Hilversummers gevraagd advies te geven op deze scenario’s. Zij hebben zich 3 avonden hierin verdiept. In onderstaand rapport staan de 18 adviespunten:

Meer informatie over de RES

Wat is de RES? Kijk voor een simpele uitleg naar deze animatie.

Wilt u meer weten over de RES Noord Holland Zuid? Kijk op energieregionhz.nl
Wilt u meer weten over de RES in de regie Gooi en Vechtstreek? Kijk op www.regiogv.nl

Gratis energiecoachgesprek en energiebespaarbox

Steeds meer Hilversummers nemen energiebesparende maatregelen. Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden. Met gratis energiecoachgesprek van HilverZon of HET bij je thuis, krijg je een goed inzicht in energiebesparende maatregelen. Dit is een advies op maat: wat is voor jou de beste keus  en levert je het meeste op qua besparing en wooncomfort.

Voor kleine maatregelen zoek je samen met de energiecoach gelijk een oplossing. Uit een digitale energiebespaarbox kan je direct producten bestellen ter waarde van ongeveer 65 euro. Ook heeft de energiecoach een aantal voorbeelden bij zich. Na het gesprek ontvang je een advies met mogelijke maatregelen en tips waar je terecht kunt voor technisch advies. Je kan je aanmelden via www.hilverzon.nu/afspraak-energiecoach of www.hetcooperatie.nl  

1000 gratis gesprekken

De energiecoach gesprekken en de energiebespaarboxen worden mogelijk gemaakt door een subsidie van het  Rijk. De gemeente Hilversum kan hiermee, samen met de Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon, 1000 bewoners helpen in het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen leveren je in veel gevallen direct meer comfort op en een lagere energierekening. Samen bouwen we zo ook aan een duurzaam Hilversum.

Duurzaamheidsleningen en subsidies

Het verduurzamen van de woning en maatregelen om energie te besparen, kost de woningeigenaar geld. Deze kosten verdient u vaak terug via een lagere energierekening. Ook wordt uw huis comfortabeler en stijgt de waarde er waarschijnlijk van. Maar u moet de aanschaf- en aanlegkosten wel eerst betalen. Maak gebruik van subsidies en acties: daarmee kunt u de kosten flink omlaag brengen. Er zijn verschillende leningen en subsidiemogelijkheden, vanuit de gemeente en vanuit de overheid:

Duurzaamheidslening gemeente Hilversum

Voor energiezuinige aanpassingen in huis heeft gemeente Hilversum een duurzaamheidslening beschikbaar. Dit is een revolverend fonds. Dit betekent dat rente en aflossingen weer terugvloeien in het fonds en gebruikt worden voor nieuwe   aanvragen. Omdat het hierdoor kan voorkomen dat het fonds leeg is, is het belangrijk aanvragen op tijd te doen. Kijk voor informatie over de duurzaamheidslening op de pagina gemeentelijke duurzaamheidsleningen.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Deze subsidie kunt u aanvragen tot en met 31 december 2020. De subsidiebedragen zijn tijdelijk verhoogd: u komt hiervoor in aanmerking als minstens één van de minimaal 2 isolatiemaatregelen na 1 juni 2020 is uitgevoerd en betaald. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/seeh.

Duurzaam bouwloket

Een volledig overzicht van alle duurzaamheidsregelingen en subsidies kunt u vinden op www.duurzaambouwloket.nl. Voer uw gemeente in en klik op het kopje ‘Subsidiecheck’ voor een overzicht van actuele financieringsmogelijkheden en  subsidies.

Energiesubsidiewijzer.nl

Nederland kent verschillende subsidies en leningen voor woningeigenaren die energiezuinige aanpassingen willen doen. Op www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u in twee stappen ontdekken voor welke subsidies en leningen u in aanmerking komt.